Medelhavet nästa !

Report this content

MEDELHAVET NÄSTA ! Många ser Hogia som liktydigt med generella programvaror för ekonomi- och personaladministration. Få känner till att biljettbokningarna för 4 miljoner färjepassagerare varje år hanteras med Hogias programvara BOOKIT. Denna används också för bokningen av 500.000 gästnätter på hotell, i stugor och vandrarhem. I själva verket är Hogia en av de två stora leverantörerna i Europa inom färjebokning och nu ökar man ambitionerna - från Östersjön till Medelhavet ! Hogia Ferry Systems AB, beläget i Vasa i Finland, ser sedan länge till att biljettbokningen i en betydande del av Östersjötrafiken fungerar väl. Företagets BOOKIT-programvara används t ex för bokningen av hela färjetrafiken till och från Gotland och av ett stort antal övernattningar och evenemang där. Programvaran används också av ett 20-tal andra färjelinjer i Östersjön med anlöp i Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Tyskland. Nu är Hogia Ferry Systems med full fart på väg till Medelhavet. På senare tid har företaget fått stora order som innebär att man håller på att installera bokningssystem för fyra olika färjelinjer drivna av rederierna Comarit, med trafik mellan Marocko och Spanien / Frankrike, och Marmara Lines, med trafik mellan Italien och Turkiet. Genom dessa installationer håller Hogia på att på allvar ta upp "kampen om boknings-programvarorna" i den europeiska färjetrafiken. Medtävlaren är engelska Anite, som är det enda företag utöver Hogia som har en mer omfattande verksamhet inom området. "Än så länge har de flesta större rederier bokningsprogramvaror utvecklade specifikt för den egna verksamheten", säger Hogia-gruppens koncernchef Bert-Inge Hogsved. "Vi är övertygade om att det här kommer att förändras framöver. Liksom inom andra näringar kommer man att tvingas att gå in för gemensamma lösningar - allt annat blir på sikt för dyrt." "De snabbt ökande säkerhetskraven i färjetrafiken, på grund av bl a terroristhotet, kommer att tvinga fram en omfattande komplettering av dagens system. Detta kommer att långsiktigt bli väldigt dyrt för de rederier som väljer att ta de höga kostnaderna för en egen vidareutveckling av dagens system." "Om man i stället väljer en lösning där många företag delar på kostnaderna för vidareutvecklingen, finns vi till hands som en av två etablerade leverantörer. Vi satsar hårt inom området, vidgar hela tiden vår kundkrets och har ett mycket gott utgångsläge för en kamp om det europeiska marknadsledarskapet inom området bokningsadministration." Hogia Ferry Systems har idag 17 anställda, omsätter 15 miljoner kronor per år, växer snabbt (med ca 30% per år) och har god lönsamhet. För ytterligare information: Kontakta Stefan Engelholm, VD i Hogia Ferry Systems AB, telefon +358-63192801, e-mail stefan.engelholm@hogia.fi , eller Bert-Inge Hogsved, telefon 0303-66600, e-mail bert-inge.hogsved@hogia.se 2003-01-09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar