Trosa kommun outsourcar lönekontoret

Report this content

Trosa kommun outsourcar lönekontoret Hogia KommunLön är först i Sverige att vara lönekontor för en hel kommun. Det är Trosa kommun som har valt lösningen med att outsourca sitt lönekontor - Trygghet, ökad säkerhet och förbättrad information till våra chefer var främsta skälet till att vi valde denna lösning, säger Madeleine Sjöstrand, kommundirektör i Trosa kommun. Dessutom stod kommunen inför att nyrekrytera till sitt interna lönekontor i samband med förestående pensionering. Hogia KommunLön har lång erfarenhet av att utveckla dataprogram inom det kommunala personal- och löneområdet, säger projektledare Charina Moberg. För att förenkla personalrapporteringen för medarbetare och chefer i Trosa kommun byter vi under hösten ut det pappersbaserade rapporteringssystemet mot vårt beprövade PA-Intranät som möjliggör elektronisk attest. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Hans Schiött, bolagschef Hogia KommunLön, tfn 031-7330893, e-post hans.schiott@hogia.se eller Christer Lindberg, VD Hogia PA, tfn 0303-666 07, e-post christer.lindberg@hogia.se. Hogia KommunLön AB ingår i affärsområdet Hogia PA och är ett företag i Hogia-gruppen. Hogia KommunLön är ett branschbolag som tillhandahåller personal- och lönesystem inklusive tjänster till kommuner, kommunala bolag och kyrkor. Totalt betalas 830 000 löner ut varje månad med ett löneprogram från Hogia PA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar