Deltagare från hela världen samlas på Högskolan Dalarna för att stärka, utmana och utveckla forskning i matematikdidaktik

29 september – 1 oktober 2014 arrangerar Högskolan Dalarna Konferens MaVi 20, Mathematical Views, i Falun. 

Under tre dagar samlas deltagare från hela världen för att stärka, utmana och utveckla forskning i matematikdidaktik med fokus på affektiva frågor. Ett högaktuellt ämne då det i internationella tester (PISA och TIMSS) framkommer att det i många länder är i de affektiva aspekterna som elever hamnar lågt med låg motivation och negativa känslor till ämnet. Tre plenum föredrag presenteras under dagarna av Peter Liljedahl (Kanada), Günter Törner (Tyskland), och Jeppe Skott (Sverige/Danmark). 

På lång sikt kommer konferensen ur ett svenskt perspektiv att leda till att

  • berika och utveckla den svenska forskningen
  • bidra till den ökade kunskapen om skola och matematik
  • stärka nätverk och skapa nya forskningskontakter

Konferensen som i år har 20-års jubileum finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

För mer information och program se: MaVi 2014 

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera