Citat

Att näringslivet går in och stödjer ett sådant här kunskapshöjande projekt kring dessa svåra frågor är speciellt och väldigt glädjande.
Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap och verksamhetsledare för Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna - IKUD vid Högskolan Dalarna
– Betydligt fler borde ha en akademisk utbildning eftersom det stärker både studenten själv och samhället. Det är därför negativt att antalet ansökningar minskar men det är en trend som vi tyvärr även ser nationellt,
Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.
– Vi eftersträvar en hög grad av samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Att förstärka och synliggöra detta arbete mer tror jag är viktigt för att fler ska söka sig till oss i framtiden
Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.
Alla barn och elever i förskolan och skolan ska kunna lägga sin energi på att lära sig och utvecklas som individer
Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora
När undervisningsmiljön krävde att eleverna skulle hålla sig strikt till engelska gynnade det varken ämnesförståelsen eller språkutvecklingen. När eleverna däremot tilläts växla mellan svenska och engelska blev de mer självsäkra och konsekventa i sin användning av engelska
BethAnne Yoxsimer Paulsrud
I Tyskland installeras varje år solceller med en effekt av 7 GW, som motsvarar ett kärnkraftverk. Många av våra alumner jobbar just med att designa solcellssystem
Frank Fiedler
I länder som hade hög inflation, och som delegerat den finansiella makten till centralbanken, ledde detta till en lägre inflation.
Mats Landström
De kommuner som valts ut bedöms ha en god beredskap att satsa på denna typ av fortbildning.
Mats Barrdahl
Det händer väldigt mycket på det här området, men det saknas ofta en pedagogisk strategi bakom användandet.
Eva-Lena Embretsen
Det betyder mycket för Högskolans internationella erkännande och våra möjligheter att verka i globala sammanhang.
Marita Hilliges
Mätinstrumenten bedömer grövre aspekter, som om man klarar att gå 50 meter. Men inte om personen kan gå upp på en pall för att ta ned något ur ett skåp eller plocka upp något från golvet.
Malin Tistad
Vår data bekräftar tidigare studieresultat och talar för att cathepsin S finns med i tidigt skede i utvecklingen av diabetes.
Elisa Jobs