Masterutbildning i solenergi startar nästa höst

Hösten 2014 startar en tvåårig masterutbildning i solenergiteknik vid Högskolan Dalarna. Utbildningen är sökbar mellan 15 mars–15 april 2014 för svenska studenter och 15 oktober–15 januari för internationella studenter, som fortfarande kan göra en sen anmälan.

De som i dag läser magisterutbildningen i solenergiteknik erbjuds fortsätta direkt på ett andra år.

Högskolan Dalarna bedriver sedan trettio år tillbaka solenergiforskning. Sedan 1999 har Högskolan haft ett ettårigt magisterprogram i solenergiteknik. Från och med hösten 2014 kan man erbjuda ytterligare en nivå studier då den tvååriga masterutbildningen startar.

– Vi känner att den ettåriga utbildningen är för kort och vill ge studenterna möjlighet att få hela paletten. Det här också gör att studenterna förbereds för ytterligare studier på doktorandnivå, säger Frank Fiedler som är programansvarig.

De studenter som avslutat magisterutbildningen kan hoppa på masterutbildningens andra år direkt.

Studenterna som läser ämnet i dag har helt andra möjligheter än tidigare. Frank Fiedler har sett hur solenergi gått från att i många ögon varit något suspekt till den storindustri det är i dag.

– I Tyskland installeras varje år solceller med en effekt av 7 GW, som motsvarar ett kärnkraftverk. Många av våra alumner jobbar just med att designa solcellssystem, säger Frank Fiedler.

Både magister- och masterutbildningen har en mängd samarbeten, bland annat genom ett nytt samarbete inom Erasmus "Intensive Programs" och ett Linneaeus-Palme-samarbete med Indonesien som pågått sedan 2009. Samarbeten som tillåter projektarbeten utomlands och förbereder studenterna för en global marknad.

– Vi har ett bra alumninätverk, och om man följer våra alumner så hittar man dem över hela världen, säger Frank Fiedler.

Ansökningsperioden till masterprogrammet i solenergi är från 15 oktober–15 januari för internationella studenter, och 15 mars–15 april 2014 för svenska studenter.

För mer information, kontakta:

Frank Fiedler, programansvarig
ffi@du.se | 023-77 87 11

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I Tyskland installeras varje år solceller med en effekt av 7 GW, som motsvarar ett kärnkraftverk. Många av våra alumner jobbar just med att designa solcellssystem
Frank Fiedler