Samarbetsavtal för ökad tillgänglighet i skolan

Högskolan Dalarna, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Mora kommuns skolförvaltning undertecknade den 18 november ett tvåårigt samarbetsavtal för att öka tillgängligheten i skolan oavsett funktionsförmåga. 

Målsättningen med forskningsprojektet ”Tillgänglighet” är att utveckla en förskole- och skolverksamhet som erbjuder alla barn och elever en stimulerande och utvecklande miljö. En skola tillgänglig för alla elever med pedagogisk, fysisk och social miljö anpassad i relation till barns lärande.

-  Alla barn och elever i förskolan och skolan ska kunna lägga sin energi på att lära sig och utvecklas som individer, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora som också ingår i projektets styrgrupp.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM har sedan tidigare utvecklat ett självvärderingsverktyg som idag används av Mora kommun. Med utgångspunkt av detta utvecklingsarbete kommer projektet att utvärdera hur självvärderingsverktyg används och fungerar i praktiken. Vad har det bidragit för lärande och delaktighet i lek- och lärmiljö, trivsel och trygghet, måluppfyllelse samt förhållningssätt hos skolledning och pedagoger?

Hur får vi skolan tillgänglig för alla elever? Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.

Projektet består av två delar – en forskningsdel och en del för processtöd.

För mer information kontakta Gunilla Lindqvist vid Högskolan Dalarna, e-post: gln@du.se eller telefon 023-77 82 65.


Bildtext: Första styrgruppsmötet då även avtalet tecknades.

Styrgrupp: Inga-Lena Spansk, skolchef Mora kommun, Sara Irisdotter Aldenmyr, biträdande forskningsledare för forskningsprofilen Utbildnings och lärande vid Högskolan Dalarna, Bengt Ericsson, chef Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUD) vid Högskolan Dalarna samt Johan Östman, enhetschef Specialpedagogisk skolmyndigheten. Dessutom medverkade processtödjare Sara Wolff, Högskolan Dalarna och fil.dr. Désirée von Ahlefeld Nisser och fil.dr Gunilla Lindqvist för forskningsdelen.

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Alla barn och elever i förskolan och skolan ska kunna lägga sin energi på att lära sig och utvecklas som individer
Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora