Många söker ny magisterutbildning vid Högskolan Dalarna

Intresset för att studera på Högskolan Dalarna minskar något. När sista ansökningsdagen passerat hade totalt 23 102 anmälningar till höstens utbildningar kommit in. De populäraste utbildningarna är precis som tidigare Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet.

– Betydligt fler borde ha en akademisk utbildning eftersom det stärker både studenten själv och samhället. Det är därför negativt att antalet ansökningar minskar men det är en trend som vi tyvärr även ser nationellt, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

I fredags var sista chansen att ansöka om plats på höstens högskoleutbildningar. Sammanlagt hade det då kommit in 2 664 anmälningar i förstahand till höstterminens utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna. Dessutom tillkommer 13 831 anmälningar som söker fristående kurser i första hand.

De populäraste utbildningarna är precis som tidigare Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet. Ett av Högskolans nya program, Magisterprogrammet i fysioterapi, har redan första året 110 förstahandsanmälningar.

– Vi eftersträvar en hög grad av samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Att förstärka och synliggöra detta arbete mer tror jag är viktigt för att fler ska söka sig till oss i framtiden, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

Bland de fristående kurserna är Arabiska för nybörjare (15 hp) den mest populära med 234 förstahandssökanden.

I landet som helhet inkom 376 138 anmälningar inför höstterminen 2016. Det är en minskning med drygt 2 procent jämfört med hösten 2015. Minskningen var väntad och beror enligt UHR[1] främst på demografiska förändringar. Sista ansökningsdag var fredag den 15 april. Universitets och Högskolerådet, UHR, kommer nu att granska alla anmälningar. Antagningsbeskeden för det första urvalet beräknas vara klart den 12 juli.

Bilaga
Utbildningar vid Högskolan Dalarna med flest förstahandssökande

Kontaktuppgifter:
Sverker Johansson, Chef för utbildnings- och forskningskansliet, Högskolan Dalarna, 028-77 86 32, sja@du.se

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Citat

– Betydligt fler borde ha en akademisk utbildning eftersom det stärker både studenten själv och samhället. Det är därför negativt att antalet ansökningar minskar men det är en trend som vi tyvärr även ser nationellt,
Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.
– Vi eftersträvar en hög grad av samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Att förstärka och synliggöra detta arbete mer tror jag är viktigt för att fler ska söka sig till oss i framtiden
Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.