Elever från årskurs 5 experimenterar på Högskolan Dalarna

Tisdagen den 8 december inbjuder Högskolan Dalarna elever från grundskolans årskurs 5 till Campus Borlänge för att visa hur programmering och annan spännande teknik kan användas i undervisningen. 

Under en fem dagar kommer 250 elever från Borlänge att själva utföra laborationer under ledning av lärare från Högskolan. Under våren erbjuds samma koncept för Faluns grundskolelever i årskurs 5.

Datum: Tisdagen den 8 december

Tid: Klockan 09.30

Plats: Campus Borlänge, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta Johan Sonne, Högskolan Dalarna, 023-77 80 87

Taggar: