Forskarskolan Nästa Generations Lärande igång!

I förra veckan hade forskarskolan för NGL kick off. Det är Högskolan Dalarnas satsning på Nästa Generations Lärande. Nu är 16 doktorander igång med sin forskning, som kommer att handla om en rad områden relaterade till nya sätt för undervisning och lärande. Det blir också en nordisk konferens inom detta område. Tillsammans med KTH planerar Högskolan Dalarna en stor nordisk konferens som har rubriken Next Generation Learning Conference.
-Detta är en viktig del i Högskolan Dalarnas strategiska satsning för att driva den pedagogiska utveckling och vara ledande i nästa generations lärande. Vi ser fram emot att välkomna folk hit till Dalarna inför den här konferensen, säger Marita Hilliges, rektor vid Högxkolan Dalarna

I förra veckan hade forskarskolan för NGL kick off i Örebro. NGL är Högskolan Dalarnas satsning på nästa generations lärande. Nu är 16 doktorander igång med sin forskning, som kommer att handla om en rad områden relaterade till nya sätt för undervisning och lärande. Exempel på rubriker som “Knowledge sharing between universities”, “Mobile content management systems for higher education”, “Assessment in distances courses in mathematics” eller “Learning in uneven pace” är områden som nu kommer att utforskas.

Mark Dougherty, föreståndare för forskarskolan från Högskolan Dalarna är förväntansfull.
- Det är en spännande satsning som i sanning är unik i sitt slag. Vi ser fram emot mycket intressanta arbeten från våra lovande doktorander, säger Mark Dougherty.

En annan viktig del i Högskolans strategiska satsning inom nästa generations lärande är den nordiska konferens som kommer att äga rum på Högskolan Dalarna i samarbete med Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Nordisk konferenspå Högskolan Dalarna
Tillsammans med KTH arrangerar Högskolan Dalarna en stor nordisk konferens med rubrik Next Generation Learning Conference.
-Detta är en viktig del i Högskolan Dalarnas strategiska satsning för att driva den pedagogiska utvecklingen och vara ledande i nästa generations lärande och vi ser fram emot att välkomna folk hit till Dalarna för den här konferensen, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

Planeringen för konferensen, som arrangeras 21-23 februari 2012, är redan i full gång. Bidrag till konferensen, så kallade Call for Paper samlas just nu in. Bland konferensens rubriker syns bland annat mobilitet och lärande och lärmiljöer i den moderna skolan.

Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, är sedan ett antal månader tillbaka anställd vid Högskolan Dalarna och har i högsta grad varit inblandad i planeringen av konferensen.

-Next Generation Learning Conference är ett spännande arrangemang och vi har stora förhoppningar att vi med den ska kunna skapa en plattform för både samtal och nätverkande mellan forskare och representanter för högre utbildning i Norden, säger Roger Säljö.

Konferensen förväntas locka 250 deltagare från hela Norden och är tänkt att vara ett återkommande inslag i arbetet för att utveckla pedagogiken i dagens utbildning. Ytterligare information om konferensen på www.du.se/ngl/ngl2012.

För mer information:

Joacim Svensson, biträdande projektledare för NGL-programmet, telefon 073-4607831.               

 

 

Prenumerera