Från KTH via KTP Dalarna och in i tjänst

Ronny Hagman tar 10 mars över ansvaret för hydrauliken på Log Max AB i Grangärde. Han blir då den första att få jobb genom ett av Högskolan Dalarnas KTP-projekt (Knowledge Transfer Partnerships).

Ronny avslutar sitt pågående KTP-projekt den sista januari. I projektet som pågått i fem månader har han tittat på nya konstruktionslösningar kring hydrauliksystemen på aggregaten för skogsskördare som Log Max tillverkar på plats i Grangärde.

Innan projektet har Ronny studerat på KTH och har civilingenjörsexamen i maskinteknik, där hans examensarbete handlade om styrning av hydraulik.

Ronny är den första som avslutar ett KTP-projekt genom Högskolan Dalarna.

– Det har funkat riktigt bra, det var konceptet som sådant jag fastnade för, att få jobba med ett skarpt utvecklingsprojekt samtidigt som man har stöd från handledare. Jag såg det som en bra möjlighet, säger Ronny Hagman.

Nu fortsätter hans karriär på Log Max AB, där han från och med 10 mars kommer att ta över ansvaret för hydrauliken på aggregaten.

– Vi hade det i åtanke att om vi skulle kunna få hit en bra person så skulle projektet övergå till anställning, säger Jan Karlsson på Log Max som också är nöjd med hur KTP-konceptet fungerat.

– Det här var en chans att ha en dedikerad resurs som bara jobbar med det här projektet. Samtidigt har Ronny kommit med färska idéer, synsätt och nya förslag på problemlösningar, säger Jan Karlsson.

KTP Dalarna är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen, IUC Dalarna och är finansierat av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Dalarna.

Press välkomnas till Log Max i Grangärde torsdag 30 januari kl. 11.00

För mer information, kontakta:

Fredrik Remes, verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna
fre@du.se
| 070-508 65 18

Jan Karlsson, hydraulikansvarig Log Max AB
jan.karlsson@logmax.com | 0240-59 11 22, 070-610 79 10

Fakta KTP:
KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa ett i Storbritannien mycket framgångsrikt koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv, Knowledge Transfer Partnerships - KTP. Projektet innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling. Under hela tiden medverkar högskolan med en kvalificerad handledare, oftast en forskare. Man kommer också koppla på en affärscoach från Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator. Skolan bidrar också med labbresurser etc.  Studenten erhåller marknadsmässig lön, företaget betalar hälften och resten finansieras med projektmedel.

KTP Dalarna kommer att fortsätta under 2014 och man planerar för en större etablering där bland annat Högskolan i Gävle är ett av etableringsområdena.

Taggar:

Prenumerera