Högskolan Dalarna beviljas stora EU-medel för kvalificerad samverkan med näringslivet

Högskolan Dalarna har av EU beviljats drygt 28 miljoner kronor för att under tre år genomföra tre större samverkansprojekt tillsammans med regionens näringsliv. Den totala budgeten är nästan 60 miljoner kronor där övriga finansiärer består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Högskolan Dalarna och över 30 företag. Projekten startar redan till årsskiftet. 

KTP - Kunskapsväxling mellan högskola och företag

Två av projekten handlar om att utveckla kunskapsväxlingskonceptet KTP - Knowledge Transfer Partnerships. Budgeten är totalt 45 miljoner kronor. KTP går ut på att en nyexaminerad akademiker med hjälp av kvalificerad handledning från lärare, forskare och affärscoacher genomför ett strategiskt utvecklingsprojekt hos något företag i regionen. Det kan handla om utveckling av t.ex. marknader, produkter, tjänster och processer.

De nyexaminerade KTP-projektledarna erbjuds kommersiell lön. Erfarenheter pekar på att många företag kommer att erbjuda fortsatt anställning efter projekttiden.

Projektet KTP Energi genomförs tillsammans med Högskolan i Gävle och är specifikt inriktat mot företag som på olika sätt är intresserade av energieffektivisering och förnybara energikällor.

Projektet KTP Smart specialisering fokuserar mot regionens strategiska utvecklingsområden: Avancerad industri, innovativ upplevelseproduktion, energieffektivt samhällsbyggande samt hälsa och välfärd.

EKC - Energikompetenscentrum

Det tredje högskoleprojektet, med en budget på drygt 12 miljoner kr, som nu beviljats EU-medel är Energikompetenscentrum – etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad. Det går ut på att utveckla ett kunskapscentrum vid Högskolan Dalarna för samverkan inom energiområdet.

Projektets syfte är att öka forskningsintensiteten i regionens företag genom kunskapsförmedling och nya forskningssamarbeten inom energieffektivisering och förnybar energi.

För mer information om KTP kontakta: Per Edén, ped@du.se eller 070-369 85 50

För information om EKC kontakta: Hans Ersson, her@du.se eller 023-77 84 07

 

Taggar:

Prenumerera