Högskolan Dalarna startar unik kunskapsväxling med företag

Report this content

Ett i Storbritannien succéartat projekt genomförs nu för första gången i Sverige. På femton företag ska lika många nyutexaminerade högskolestudenter genomföra strategiska utvecklingsprojekt inom till exempel marknadsutveckling och produktutveckling. I Storbritannien har projektet inneburit ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. 

KTP Dalarna kallas pilotprojektet, som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa ett i Storbritannien mycket framgångsrikt koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv, Knowledge Transfer Partnerships - KTP.

– Det här är ett projekt som tydligt exemplifierar det vi kallar samproduktion i Högskolan Dalarnas vision. En konkret samproduktion mellan akademi och näringsliv med fyra vinnare: företagen, studenterna, högskolan och den regionala utvecklingen, säger Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges.

Utveckling hos företag i regionen

Projektet innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling. Under hela tiden medverkar högskolan med en kvalificerad handledare, oftast en forskare. Skolan bidrar också med labbresurser. Studenten erhåller marknadsmässig lön, företaget betalar hälften och resten finansieras med projektmedel.

Högskolan medverkar med en kvalificerad 
handledare, oftast en forskare, samt även
med labbresurser under hela utvecklingsprojektet.

Erfarenheterna från KTP Storbritannien visar att:

  • Nästan 70 % av studenterna blir kvar på företagen som fast anställda eller delägare i ledande positioner och därigenom löses ett viktigt utvecklings- och rekryteringsproblem.
  • Varje deltagande företag ökar på sikt i genomsnitt sina vinster med ca 2,5 milj. kr/år före skatt.

Varje delprojekt leder till tre nya arbetstillfällen och flera spinoff-projekt.

Regionala och nationella intressen

Projektet görs i samarbete med Stiftelsen Teknikdalen och Industriellt Utvecklingscentrum i Dalarna.

Projektet ska hjälpa till att förse näringslivet och samhället med kompetent arbetskraft. Kompetensförsörjningen är viktig för tillväxten i länet och det är ett av våra prioriterade områden i Dalastrategin. Därför har vi på länsstyrelsen beslutat att bidra med 3 miljoner kronor till projektet, säger landshövding Maria Norrfalk.

Urval av studenter och genomförande kommer att ske i mycket nära samarbete med Industriellt Utvecklingscentrum i Dalarna och Stiftelsen Teknikdalen, vilka bland annat bidrar med en beprövad analysmodell samt med kvalificerade affärscoacher.

– Faller pilotprojektet väl ut är tanken att det skall växlas upp till nationell nivå. Intresset för detta visas tydligt av att Tillväxtverket också bidragit med 4 miljoner kr till piloten, säger projektledare Per Edén, Högskolan Dalarna.

Pilotprojektets totala budget ligger på 11,5 miljoner kr för tre år.

Idéjakt pågår

Projektet söker nu idéer. Under hösten beräknas första KTP-processen vara igång och dessförinnan ska företag och idé väljas, student rekryteras och projektplan skrivas. Fokusområden är besöksnäringen, materialområdet, IT och media samt energi och miljö. Både företag och studenter kan anmäla sitt intresse via högskolans hemsida. Inom ett år ska 15 företag, 15 studenter, 15 forskare och 5 affärscoacher ha dragit igång sina olika utvecklingsprojekt.

Kontaktpersoner:

Per Edén, projektledare Högskolan Dalarna
ped@du.se | 070 – 369 85 50

Fredrik Remes, biträdande projektledare Högskolan Dalarna
fre@du.se | 070 – 508 65 18

Bosse Lilja, vd Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna
bosse.lilja@iucdalarna.se | 070 – 345 04 91

Sture Eriksson, vd Stiftelsen Teknikdalen
sture.ericsson@teknikdalen.se | 070 – 826 28 77

Karl Bakos, näringslivsenheten Länsstyrelsen Dalarna
karl.bakos@lansstyrelsen.se | 070 – 645 14 10

Hemsida:
www.du.se/ktp

 

 

Media

Media