Högskolan Dalarnas Idrottstränarprogram bjuder in aktörer inom idrotts- och hälsobranschen för samskapande

Report this content

Onsdagen den 3 juni kl 13.00 bjuder Högskolan Dalarnas Idrottstränarprogram in till EXPO 2015 i Högskolebiblioteket och Idrottslaboratoriet, LIVI på campus Falun.

PROGRAM

Kl 13. 00  Inledning i Högskolebiblioteket, Campus Falun.

                Tidigare studenter, alumner, från idrottstränarprogrammet berättar om sina yrkeserfarenheter.

Kl 13.55   Förflyttning till Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI.

Kl 14.00   Studenter från idrottstränarprogrammet presenterar sina examensarbeten.

                Mingel och avslut med prisutdelning av EXPO-pris 2015. 

Ämnet idrotts- och hälsovetenskap har under ett antal år arbetat för samverkan med näringsliv, organisationer, kommuner och landsting med syfte att skapa en samverkansyta där studenter och samhällets aktörer kan mötas. Detta arbete har vart lyckat då olika parter har fått en ökad förståelse för varandras behov, kunskaper och kompetenser. 

Taggar: