Högskolans samarbete med företag prisades av EU-kommissionen

Report this content

Högskolan Dalarnas och Högskolan i Gävles samarbete för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering prisades som Sverigesvinnare och topp tre i Europa av EU-kommissionen vid en ceremoni i Helsingfors för sitt sätt att främja företagandet.

– Verkligen ett stort erkännande för det hårda arbete som genomförts med KTP-projektet. Inte minst med tanke på att Högskolan Dalarna också var först med den här samverkansmodellen, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

– Fantastiskt roligt att vårt viktiga arbete för att utveckla kunskapsutbytet mellan företag och högskola, nu prisas av EU-kommissionen, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är ett projekt där företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker att utveckla företaget och högskolan får i sin tur viktig kunskap för vidare forskning. I samarbetet med företagen medverkar Högskolan i Gävle eller Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, en affärscoach och kan i vissa fall även bidra med labbresurser.

På plats i Helsingborg för att ta emot priset är Johan Kostela, avdelningschef KTP och Per Edén, verksamhetsledare båda Högskolan Dalarna

– Vi är glada och stolta och vill tacka våra fantastiska nyexaminerade projektledare, handledare, Region Dalarna, Region Gävleborg och alla KTP-företag som gjort detta möjligt, säger Johan Kostela.

– Helt underbart! Nu kan vi med ännu mer energi fortsätta arbetet med nya företag och göra skillnad i Gävle-Dala-regionen, säger Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle.

Topp tre i Europa i kategorin gröna marknader och resurseffektivisering

Den europeiska utmärkelsen ”för främjande av företagande” lyfter fram insatser för att sprida intressanta metoder för att främja företagande och delas ut i sex olika kategorier. Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle kom på tredje plats i kategorin ” Stöd för att utveckla ”gröna” marknader och resurseffektivitet”, som avser initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som underlättar för små eller medelstora miljöföretag och/eller företag inom energieffektivisering. Nominering till utmärkelsen kom från Tillväxtverket och Energimyndigheten. 

För mer information

Johan Kostela, samverkansstrateg vid Högskolan Dalarna, telefon 070-180 82 08

Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle, telefon 070-541 27 00

Media

Media