Hur påverkas relationen när man får ett för tidigt fött barn?

Report this content

En ny studie ska se om det finns skillnader mellan hur föräldrar till för tidigt födda barn och föräldrar till fullgångna barn, upplever hälsa, föräldraskap och relationer, de första åren.

Denna vecka (v 10) startar en ny stor studie om föräldraskap i Sverige. Syftet med studien är att beskriva hur föräldrar till barn som vårdats på neonatalavdelning upplever hälsa, föräldraskap och relationer under barnets första tre levnadsår, jämfört med föräldrar till friska och fullgångna barn.
Studien genomförs i sju regioner i Sverige och kommer att omfatta 1000 familjer.

 – Studien är den första i sitt slag, nationellt och internationellt, och resultaten kommer att ge oss viktig kunskap om hur föräldrar mår under barnets tre första levnadsår och framför allt om hur föräldrar till de mest sårbara barnen har det. Utifrån studiens resultat kan vi sen utforma och testa olika former av stöd som kanske behövs för olika grupper av familjer, säger Christine Breili, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.  

Nationellt har studien stor betydelse då den omfattar flera neonatalavdelningar med tillhörande BB- och förlossningsavdelningar, vilket är unikt och där resultaten därför får hög klinisk relevans. Även ur ett internationellt perspektiv är den intressant då Sverige har en erkänt god neonatalvård där föräldrar är involverade i barnets vård under vårdtiden.

– Det som känns extra bra är att allt material, informationsmaterial och enkäter finns på fler språk än svenska. Det gör  att föräldrar som även pratar arabiska, somaliska och engelska kan delta, vilket är väldigt betydelsefullt, säger Christine. Dessutom har en grupp föräldrar med erfarenheter från neonatalvård, varit med och tagit fram frågorna som används.

Studien är finansierad av Centrum för klinisk forskning Dalarna, Region Dalarna samt Lilla Barnets Fond.

För mer information, kontakta:
Christine Breili, barnsjuksköterska och doktorand
E-post: Christine.Breili@regiondalarna.se
Telefon: 073-6839553

Renée Flacking, professor i pediatrisk omvårdnad
Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle
E-post: rfl@du.se Telefon: 070-4646236