Marie Klingberg-Allvin blir vikarierande rektor

Regeringen har fattat beslut om att utse professor Marie Klingberg-Allvin till vikarierande rektor under rekryteringsprocessen för ny rektor. Marie Klingberg-Allvin har sedan 2014 har varit prorektor vid Högskolan Dalarna. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017.

Marie Klingberg-Allvin är professor i sexuell och reproduktiv hälsa och barnmorska i grunden. Sin anställning vid Högskolan Dalarna påbörjade hon redan 2002 som doktorand och därefter har hon varit lärare och ansvarig för barnmorskeutbildningen, innan hon påbörjade sin tjänstgöring som prorektor. Hon har även haft högskoleövergripande uppdrag som ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden och även akademiövergripande uppdrag kopplat till internationalisering.

- Jag ser fram emot att under vikariatperioden arbeta för en enad högskola och att fortsätta vårt utvecklingsarbete. Öppenhet, mod och ansvar ska vara ledstjärnor och alla kompetenser och erfarenheter ska tas tillvara på bästa sätt, säger Marie Klingberg-Allvin.

Högskolans styrelse har påbörjat rekryteringsprocessen under ledning av ordförande Kinna Bellander, en process som enligt Klingberg-Allvin kan pågå mellan sex och nio månader.

- Det är viktigt att inte föregå en kommande rektors intentioner. Men jag ser det ändå som min uppgift att arbeta med det utvecklingsprogram vi har inlett där vi vill skapa starka sammanhållna akademiska miljöer med placering på tre områden, i två orter. Det är en utmaning. Men jag är övertygad om att kunna hitta arbetsformer som är inkluderande och skapar engagemang i hela organisationen. Vi har hittat ett bra samarbetsklimat med Borlänge och Falu kommun för att skapa attraktiva lärandemiljöer och möjligheter till studentbostäder i båda kommunerna, säger Marie Klingberg-Allvin.

- Vi har alla förutsättningar att utvecklas mot en enad högskola för hela Dalarna för bildning, utbildning och forskning. För att möta framtidens utmaningar och behov behöver vi samla våra förmågor och skapa en flexibel organisation. Naturligtvis sker allt vårt utvecklingsarbete i nära dialog med våra studenter och omkringliggande samhället, säger Marie Klingberg-Allvin. 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media