Nyexaminerade studenter hjälper företag nå klimatmål

Report this content

Ett helt nytt projekt med miljön i fokus har dragits igång av Högskolan Dalarna. KTP Energi Sverige - vars syfte är att få företag att nå sina klimatmål genom samarbete med nyexaminerade studenter och högskolor. 

30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2020. Budgeten är på 30 miljoner kronor varav halva finansieras av EU via det nationella ERUF-programmet. Resten av pengarna kommer från regioner, lärosäten och företag.

– Det här känns jättebra. Tidigare projekt inom KTP visar att i tre av fyra företag skapas nya tjänster för att fortsätta arbeta med utveckling och i de flesta fall har den nyexaminerade akademikern blivit kvar på företaget, säger Johan Kostela, samverkansstrateg på Högskolan Dalarna.

KTP Energi Sverige (Knowledge Transfer Partnerships) koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige. IUC-bolagen är bolag som strävar efter att utveckla företagen i sin region. 

– Samarbetet behövs för att säkra och utbyta kunskap mellan akademi och näringsliv så att nyexaminerade akademiker tillsammans med sina coacher kan genomföra utvecklingsprojekt åt både små och medelstora företag, säger Johan Kostela.

KTP är en samverkansmodell som går ut på att skapa utveckling i företag genom att företaget och högskolan samarbetar i ett utvecklingsprojekt. För att utföra projektet anställs en nyexaminerad akademiker som blir ansvarig samtidigt som det knyts en forskare/lärare på högskolan och en affärscoach till projektet.

För mer information, kontakta:
Johan Kostela, samverkansstrateg, Högskolan Dalarna.
023 77 81 46

Deltagande samverkanspartners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, IUC Norr, Mitt Universitet, IUC Z-group, IUC Dalarna, Högskolan i Gävle, Södertörns Högskola; Mälardalen Högskola och  Högskolan Kristianstad.