Projektet som lockar arbetskraft och lyfter dalaföretag

Nu börjar Högskolan Dalarnas projekt Knowledge Transfer Partnership, KTP, komma igång på allvar. Lisa Fredriksson, civilingenjör från Linköping, är först ut att ta sig an ett av delprojekten, som syftar till att ge klimatsmarta konkurrensfördelar till sågverket Bergkvist-Insjön AB i Insjön.

– Jag ska jobba i tre olika projekt som redan är igång på sågverket. Alla syftar till att minska energiförbrukningen, miljöpåverkan och att spara pengar till företaget, säger Lisa som har en civilingenjörsexamen i System i teknik och samhälle vid Uppsala Universitet.

Energieffektivare byggnader

Hennes examensarbete handlar just om åtgärder för energieffektivisering i byggnader, som satt i praktik kan ge Bergkvist-Insjön AB konkurrensfördelar gentemot övriga Europa.

– Torkarna vid Europas sågverk spiller ut värme motsvarande sju terrawatt varje år. Med hjälp av KTP-projektet kan vi ta fram metoder för att minska det. Och eftersom vi kan bli först med denna nya standard får vi stora konkurrensfördelar, säger Jörgen Prawitz, teknisk chef vid Bergkvist-Insjön AB.

Han konstaterar att Bergkvist sågar upp cirka fyra miljoner stockar av tall varje år och att man förbrukar 132 000 megawatt årligen. Med 41 virkestorkar är energibehovet stort och idag återvinner man mycket lite av den energin.

– Vi siktar hela tiden på att minska produktionskostnaden. När det gäller att ta driva torkarna mer energisnålt och ta vara på värmen som produceras där bättre finns mycket att göra. För oss och alla andra sågverk. Det ska Lisa och KTP hjälpa oss med nu, säger Jörgen Prawitz.

Brygga mellan Högskolan och näringslivet

KTP står för Knowledge Transfer Partnership och är en färsk brygga för kunskapsväxling mellan Högskolan och Dalarnas företagare. Lisa Fredriksson är den första student som börjar jobba heltid i projektet. Hon ska vara på Bergkvist-Insjön AB i två år.

– Erfarenheter av denna modell från England visar mycket framgångsrika resultat. Uppåt 70 procent av studenterna som kommer in via KTP får jobb på företagen efter avslutad projekttid, säger projektledare Per Edén.

Totalt ska 15 studenter engageras i olika delprojekt som varierar i omfattning.

För mer information, kontakta:

Per Edén, projektledare KTP
ped@du.se | 070-369 85 50

Hemsida:
www.du.se/ktp

Taggar:

Prenumerera

Media

Media