Sjuksköterskeprogrammet får kvalitetsmärkning för nätbaserat lärande

Idag har sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna anslutit sig till gruppen E-xcellence Associates in Quality, som ett av flera lärosäten som arbetar systematiskt med kvaliteten på nätbaserat lärande. Utmärkelsen har hittills tilldelats totalt 11 lärosäten runt om i Europa – Högskolan Dalarna är det tolfte.

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna har under en tioårsperiod använt nätbaserat lärande. Det som nu gjorts är en självvärdering och total genomgång på djupet. Metoden som valdes för denna utvärdering är E-xcellence.

Kontinuerlig kvalitetsförbättring

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna har identifierats som en utbildning som kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på nätbaserat lärande. Programmet har med hjälp av instrumentet E-xcellence genomfört en självgranskningsprocess och skrivit en handlingsplan med förbättringsåtgärder. I självvärderingen har följande områden granskats; övergripande ledning, utbildningsplane-/kursdesign, kursers genomförande, lärarstöd och studentstöd samt teknisk användning/support inom samtliga områden. Aldrig tidigare har en utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (33 procent) granskats med hjälp av E-xcellence.

Genom den här processen har en rad områden identifierats inom vilka programmet och det nätbaserade lärandet kan utvecklas vidare genom ett systematiskt förbättringsarbete. Något som anses nödvändigt för att kunna komma vidare och därmed behålla statusen som ett av landets mest framgångsrika sjuksköterskeprogram avseende den nätbaserade lärandemiljön och det självstyrda flexibla lärandet.

Bedömt av experter

Arbetet för att uppnå utmärkelsen startade med en självvärdering av utbildningen enligt en manual. Rapporten följdes upp av bedömning både på plats och över nätet av tre experter på nätbaserat lärande. Utmärkelsen E-xcellence ges till lärosäten/program med ren nätbaserad utbildning eller utbildningar med viss del campusutbildning (Blended learning). Utmärkelsen gäller i 2-3 år beroende på det egna lärosätets beslut om utvärderingscykel och utdelas av European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) som är Europas ledande organisation för livslångt öppet och flexibelt lärande.

EADTU leder en sammanslutning av flera Europeiska Universitet som följer utveckling och innovationer inom nätbaserat lärande. Medlemmarna av E-xcellence Associates fokuserar på att förbättra fyra prioriterade delar av progressiv högre utbildning: tillgänglighet, flexibilitet, Interaktivitet och personlig anpassning. Genom att bli medlem av E-xcellence Associate in Quality är Högskolan Dalarna nu en del av ett nätverk med möjligheter att möta kollegor och experter inom nätbaserat lärande. Högskolan kommer att ha tillgång till den expertisen vid andra universitet och dela kunskap med dem i en virtuell gemenskap.

Mer information om E-xcellence-märkningen finns på www.eadtu.eu/e-xcellencelabel/

För mer information, kontakta:

Inger Lundberg Santesson, projekt- och programansvarig Sjuksköterskeprogrammet
ilu@du.se | 023-77 84 31

Marie Elf, fd Ämnesföreträdare
mel@du.se | 023-77 84 77

Jan Florin, Avdelningschef Omvårdnad
jfl@du.se | 070-410 35 67

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media