Årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning

Holmens årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com/rapporter.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 10 och engelsk version under vecka 12. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggör enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2017 kl.10.00. 

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar