Citat

För Holmen är etablering av storskalig vindkraft ett naturligt komplement till vår reglerbara vattenkraft. Det är också ett bra sätt att få ut mervärde från vårt skogsägande, samtidigt som tillskott av förnybar el är positivt för Sverige och för klimatet.
Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen
Det här är en av många bekräftelser på att Holmen och våra kartongbruk har ett mycket starkt hållbarhetsarbete
Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmenkoncernen
Vårt hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för att tillsammans med våra kunder skapa klimatsmarta produkter som gör nytta för samhället
Johan Granås, hållbarhetsansvarig för Iggesund Paperboard
Vi är både stolta och glada över att vara med på Global 100-listan som ett av de mest hållbara företagen i världen. Holmen har arbetat fokuserat med hållbarhetsfrågor under en lång tid, att uppmärksammas och att rankas högt av ledande bedömare är ett erkännande av detta arbete.
Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef Holmen
Utnämningen är ett resultat av ett målinriktat arbete samt de strategiska val och investeringar vi har gjort för framtiden, vilket har stärkt vår hållbarhetsprofil. Det råder ingen tvekan om att skogen som råvara har goda framtidsutsikter, inte minst i omställningen mot en samhällsekonomi där produkter baserade på fossila råvaror ersätts med förnybara alternativ.
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen
Vi vill erbjuda våra kunder ett bredare sortiment och impregneringsanläggningen är ett naturligt nästa steg.
Johan Padel, VD Holmen Timber
Efterfrågan på impregnerade produkter växer och med Bravikens centrala läge i en befolkningstät region har vi goda möjligheter nå ut till bygghandeln med ett utökat produktutbud.
Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen
Leveransen till Wildfire har varit en stor och inspirerande uppgift för oss, då kraven på kvalitet och hållfasthet har varit högre än vanligt. Dessutom har dimensioner och längder varit utmanande i sig, då de utgår ifrån amerikanska mått. Genom ett gott samarbete – både internt och med Kolmården och Rocky Mountain Construction – har vi uppnått ett väldigt fint resultat.
Johan Padel, VD Holmen Timber
Vår utgångspunkt var att skapa en världsunik bana och när vi letade efter partnerskap så var Holmen vårt absoluta förstaval. Vi är extremt tacksamma och stolta över de fina förutsättningar som Holmen har skapat för Wildfire. Samarbetet och relationen har lett till en fantastisk slutprodukt.
Mats Olsson, VD Kolmården