Holmen investerar i en impregneringsanläggning vid Bravikens sågverk

Holmen investerar i en tryckimpregneringsanläggning och ett distributionslager vid Bravikens sågverk utanför Norrköping. Investeringen beräknas uppgå till 50 miljoner kronor.

Bravikens sågverk invigdes 2011 och producerar idag sågade och hyvlade trävaror i gran och furu. Sedan invigningen har anläggningen vidareutvecklats bland annat i form av större ytor och ett nytt färdigvarulager. Från att initialt bara såga gran genomfördes sommaren 2015 en strategisk investering med målet att bredda produktionen med snickerivirke i furu, samt möjliggöra produktion av trallvirke och reglar för utomhusändamål.

- Under hösten 2015 började Bravikens sågverk att såga både gran och tall. Vi vill erbjuda våra kunder ett bredare sortiment och impregneringsanläggningen är ett naturligt nästa steg. Anläggningen kommer att ha en hög automatiseringsgrad med möjlighet till fortsatt utveckling, säger Johan Padel, VD Holmen Timber.

Impregnerat virke utgör en stor del av den svenska bygghandelns sortiment och används bland annat till altaner, bryggor, plank och staket. Tryckimpregneringen ger träet längre livslängd och minimerad risk för angrepp av rötsvampar och insekter.

- Efterfrågan på impregnerade produkter växer och med Bravikens centrala läge i en befolkningstät region har vi goda möjligheter nå ut till bygghandeln med ett utökat produktutbud. Impregneringsanläggningen beräknas vara i drift under vintern 2016/2017 och vi räknar med att kunna leverera trall till nästa sommars byggen och hemmaprojekt, berättar Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

I Holmens biokombinat i Braviken tas hela trädet om hand. Flis från sågverket fungerar som råvara i massaproduktion och biprodukter som bark och sågspån blir biobränsle som omvandlas till energi och fjärrvärme. Cirkeln sluts när överskottsvärmen från pappersbruket tas till vara vid torkningsprocesserna på sågverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Padel, VD Holmen Timber, 070-214 82 44, johan.padel@holmentimber.com 

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2015 uppgick Holmens omsättning till 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 300. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com

Taggar:

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Citat

Vi vill erbjuda våra kunder ett bredare sortiment och impregneringsanläggningen är ett naturligt nästa steg.
Johan Padel, VD Holmen Timber
Efterfrågan på impregnerade produkter växer och med Bravikens centrala läge i en befolkningstät region har vi goda möjligheter nå ut till bygghandeln med ett utökat produktutbud.
Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen