Brand på Hallsta pappersbruk

En brand utbröt under fredagskvällen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik utanför Norrtälje. Ingen människa skadades, men produktionen är stoppad. 

Branden uppstod i massafabriken i den norra delen av fabriksområdet. Den släcktes av räddningstjänsten och saneringsarbetet inleddes redan under natten till lördagen. Brukets två pappersmaskiner berördes inte av branden och är oskadda.

Pappersproduktionen är stoppad till dess att verksamheten i den brandskadade massafabriken kan återupptas. I nuläget bedöms massafabriken åtminstone delvis kunna återuppstartas inom 2-3 veckor.

– Vi inleder omedelbart dialog med de kunder som står närmast i tur för leveranser från bruket och kommer att göra vårt yttersta för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt, säger Nils Ringborg, VD Holmen Paper.

En utredning av brandorsaken och skadornas omfattning pågår. Händelsen förväntas påverka resultatet negativt i fjärde kvartalet med 30 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2015 kl.17.15.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2014 uppgick Holmens omsättning till 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 400. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera