Carina Åkerström föreslås till ny ledamot i Holmens styrelse

Report this content

Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner samt nyval av Carina Åkerström. Carl Bennet har avböjt omval.

Carina Åkerström är född 1962 och har en juristexamen från Lunds universitet. Carina Åkerström har varit anställd i Handelsbanken sedan 1986 och har innehaft en rad positioner inom banken. Sedan 2019 är hon VD och koncernchef för Handelsbanken. Carina Åkerström är ordförande i Svenska Bankföreningen och ledamot i EBF – European Banking Federation samt styrelseledamot i World Childhood Foundation.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2023, som hålls den 28 mars. 

Inför årsstämman 2023 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Vegard Torsnes, Norges Bank och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515

Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som skapar värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgick 2021 till drygt 19 Mdkr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information.