Holmen inför digital virkesmätning

Report this content

Holmen tar nu ytterligare ett steg mot ett mer resurssmart och digitalt skogsbruk. Genom att införa en avancerad tredimensionell bildanalys av virkesleveranserna kan Holmen öka effektiviteten av transporterna och stärka förädlingsvärdet av virket.

– Det här är en klimatsmart lösning som gör virkesmätningen mer precis och hela processen mer effektiv. Obemannade mätterminaler innebär möjligheter att ha öppet dygnet runt vilket skapar större tillgänglighet och färre köer. På så sätt kan vi utnyttja transportresurserna bättre, vilket är bra för både arbetsmiljö och klimat, säger Andreas Rastbäck, affärschef på Holmen Skog.

Vid industrins virkesmottagning kör timmerbilen in genom en obemannad mätrigg där stockarnas diameter och fastvolymprocent registreras digitalt. Informationen skickas omedelbart vidare till en virkesmätare som sedan ger föraren snabbt besked om att lasten är registrerad och om den är godkänd för den industri den är på väg till. Det innebär mer exakt mätning av den betalningsgrundande volymen och snabbare lossning av lasten.

Den första mätriggen kommer att installeras vid tågterminalen i Vännäs. Därefter installeras en rigg vid Holmens pappersbruk i Hallstavik, följt av en på pappersbruket i Braviken. För leverans av mätriggar, kameror och teknik har Holmen skrivit ett avtal med Jönköpingsföretaget Cind.

– Holmens strategi att digitalisera och effektivera sin virkesmätning matchar vårt erbjudande väl. De blir först ut med vår nya funktion för beräkning av fastvolym och jag ser fram emot kommande gemensamma utvecklingsinsatser inom andra områden där maskininlärning blir en viktig komponent, säger Marcus Schelin, vd på Cind.

Digitalisering av den skogliga värdekedjan skapar möjligheter att samla in och bearbeta data som gör det lättare att utveckla smarta planerings och beslutsstöd för skogsindustrin. På sikt räknar Holmen med att helautomatisera virkesmätningen. Med hjälp av artificiell intelligens kan avläsningen bli mer exakt och ledtiderna kortas ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR och Public Affairs-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Media

Media