Holmen investerar i ny torkanläggning vid Iggesunds sågverk

Report this content

Iggesunds sågverk moderniseras för att vara redo för en produktionsökning. Holmen investerar nu 70 Mkr kronor i ny torkanläggning vilket ökar torkkapaciteten från 400 000 m3 till 500 000 m3.

Den nya torkanläggningen är en så kallad kanaltork. Den är väsentligt energisnålare än de gamla kammartorkarna som den delvis kommer att ersätta. Den större torkkapaciteten kommer framför allt att användas till nedtorkade trävaror mot snickeriindustrin.

Förutom investeringen av nya torkar har koncernen tidigare beviljat markinvesteringar för virkesmagasin och lagerytor. Det innebär att Holmen tar den nya, men sedan många år beslutade, detaljplanen i anspråk och har börjat förbereda för expansionen genom att utvidga marken runt sågverket. Efter expansionen på 10 hektar blir den totala ytan för sågverket 40 hektar. På sikt ser Holmen över möjligheten att komplettera sågverket med vidareförädling, främst genom ett hyvleri.

- Det är ett stort förtroende som koncernen visar oss genom denna investering som tar Iggesunds sågverk in i framtiden. Investeringen förbättrar vår konkurrenskraft och vi får mycket bra förutsättningar att utveckla sågverket vidare, säger Magnus Malmström, platschef Iggesunds sågverk.

Investeringen är den största som gjorts vid sågverket sedan investeringen av justerverket för 20 år sedan. 

- Att Holmen genomför en sådan framtidssatsning i en så pass turbulent tid visar på styrka och mod. På sikt innebär expansionen att arbetstillfällen tryggas i regionen och att Holmen och Iggesunds sågverk fortsatt kan bidra till en hållbar värld genom produktion av klimatsmarta produkter, säger Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror, johan.padel@holmen.com, 070-214 82 44
Magnus Malmström, platschef Iggesunds sågverk, magnus.malmstrom@holmen.com, 070 225 36 80

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Det stora skogsinnehavet utgör basen för vår verksamhet, där de växande träden förädlas i egen industri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker samtidigt som vi producerar vatten- och vindkraft på egen mark. En affär som skapar värde för både aktieägare och kunder samtidigt som den bidrar till ett bättre klimat och en levande landsbygd. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com