Holmen tilldelas globalt hållbarhetspris

Holmen vinner Golden Peacock Global Award for Sustainability för 2017. Priset tilldelas årligen företag som utmärkt sig genom sitt hållbarhetsarbete. Det är första gången ett svenskt företag vinner utmärkelsen inom hållbarhetskategorin. 

Holmen har fått ett internationellt erkännande genom sitt strategiska hållbarhetsarbete med fokus på bioekonomi och hållbara förhållningssätt till skogsbruk. Golden Peacock Awards lyfter särskilt fram Holmens upptag av koldioxid i den växande skogen och klimatnyttan hos produkterna.

– Att som första svenska företag få ta emot detta globala hållbarhetspris är en kvalitetsstämpel för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Holmen bedriver en aktiv och hållbar skötsel av sitt skogsinnehav, där råvaran från skogen är en viktig pusselbit i samhällets strävan att möta klimatutmaningen. Att detta erkänns är något vi är mycket stolta över, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

Golden Peacock Awards instiftades 1991 av Institute Of Directors (IoD) i Indien. Årligen inkommer drygt 1000 ansökningar från företag runt om hela världen. Utmärkelsen bidrar till global kännedom om organisationers och individers hållbarhetsarbete. Totalt delas pris ut i fyra globala kategorier där hållbarhet utgör en. Prisceremonin äger rum i London den 25 oktober under London Global Convention 2017. För mer information om Golden Peacock Awards, se http://goldenpeacockaward.com/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef, Holmen, tel. 070 668 90 18
Per Mårtensson, presskontakt, Holmen, tel. 070 331 83 28

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com

Taggar:

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Media

Media