Holmen utser hållbarhets- och kommunikationsdirektör

Holmen har utsett Stina Sandell till hållbarhets- och kommunikationsdirektör, vilket är en ny tjänst där hon rapporterar till VD och är medlem i koncernledningen.

- Holmen har under lång tid arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi bidrar med våra stora förnyelsebara skogs- och vattenkrafttillgångar samt produkter baserade på färska fiber till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund. Med den nya tjänsten vill vi bättre dra nytta av våra goda förutsättningar inom hållbarhet för att stärka vår affär. 

Stina Sandell kommer närmast från en tjänst som hållbarhetschef på SBAB och har dessförinnan bland annat varit hållbarhets- och kommunikationschef på AMF. Hon tillträder sin nya tjänst under maj månad.

Nuvarande kommunikationsdirektör Ingela Carlsson har, efter nio år på posten, valt att lämna

- Ingela Carlsson har på ett föredömligt sätt utvecklat kommunikationsarbetet i Holmen och under alla år visat ett enormt engagemang. När nu Ingela väljer att ta sig an nya utmaningar utanför bolaget önskar vi henne all lycka, säger Henrik Sjölund.

Skog och vattenkraft utgör två tredjedelar av Holmens tillgångar. Tillsammans med storskalig produktion av kartong, papper och trävaror i välinvesterade anläggningar ger det en stabil lönsamhet som över tid ska öka. Samtidigt bidrar Holmens verksamhet med stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med drygt 2 miljoner ton. Holmen utsågs vid årets World Economic Forum i Davos, Schweiz, till ett av världens 100 mest hållbara företag  av det kanadensiska analysföretaget Corporate Knights.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, tel. 08 666 21 05

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.