Inbjudan: Press- och analytikerkonferens

Report this content

Holmen offentliggör bokslutskommuniké för januari–december 2020 vid lunchtid fredag den 5 februari. Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till en webbsänd press- och analytikerkonferens samma dag kl. 14.30.

Tid: 5 februari, kl. 14.30
Webbsändning: www.holmen.com/rapporter

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Henrik Sjölund samt CFO Anders Jernhall. Presentationen hålls på engelska.

Det går också att delta per telefon med uppringning senast kl. 14.25 på telefonnummer:

Från Sverige: +46 8 505 583 53
Från resten av Europa: +44 333 300 9271
Från USA: +1 833 526 8395

Hjärtligt välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Det stora skogsinnehavet utgör basen för vår verksamhet, där de växande träden förädlas i egen industri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker samtidigt som vi producerar vatten- och vindkraft på egen mark. En affär som skapar värde för både aktieägare och kunder samtidigt som den bidrar till ett bättre klimat och en levande landsbygd. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com