Ny försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen

Kenneth Nystén har utsetts till försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard, Holmen, och tillträder den 16 mars 2018.

Kenneth Nystén har en gedigen bakgrund inom massa- och pappersindustrin, med tidigare befattningar på företag som Stora Enso och Metsä-Serla. Han kommer närmast från den finska kemikaliekoncernen Kemira Oy. Kenneth Nystén föddes 1958 i Esbo i Finland. Han har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och en MBA-examen (Master of Business Administration) från Seton Hall University i USA.

– Kenneth är en driven företagsledare med bred erfarenhet från ledande befattningar i vår bransch, främst kartongindustrin. Hans förmåga att skapa starka resultat och motiverade säljteam kommer att ha stor betydelse när vi går framåt och vidareutvecklar kartongverksamheten, säger Daniel Peltonen, VD för Iggesund Paperboard.

Försäljnings- och marknadsdirektören ingår i affärsområdets ledningsgrupp och rapporterar till Iggesund Paperboards VD.

– Det är en mycket inspirerande och utmanande uppgift och jag ser fram emot att leda den framgångsrika säljorganisationen hos Iggesund Paperboard. Tillsammans ska vi bygga vidare på vår starka position inom premiumsegmentet. Mina erfarenheter av att ha bott och arbetat i Asien och Nordamerika kommer att bli värdefulla eftersom vi har som mål att expandera kartongverksamheten globalt. Jag är dessutom glad över att återvända till den nordiska skogsindustrin och flytta tillbaka till Sverige, säger Kenneth Nystén.

Kenneth Nystén ersätter Arvid Sundblad som lämnade Iggesund Paperboard i februari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Peltonen, VD Iggesund Paperboard, 076 823 32 88
Charlotte Lagerwald, Director of Marketing and Communications, 073 077 05 59

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.