Rapport om betalningar till myndigheter 2020

Report this content

Holmen offentliggör idag rapport om betalningar till myndigheter i enlighet med Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter.

Rapporten finns från och med idag tillgänglig på www.holmen.com.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 09.00 CEST.

Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som skapar värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgick 2020 till drygt 16 Mdr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information.