Utdelning om 3,50 kronor beslutad

Report this content

Vid Holmens extra bolagsstämma idag beslutades att dela ut 3,50 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 18 september. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden den 23 september 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera