Valberedningens förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2021

Report this content

Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Valberedningen föreslår till ny revisor i första hand PWC, Pricewaterhouse­Coopers AB och i andra hand revisionsbolaget EY AB.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2021, som hålls den 22 april. 

Inför årsstämman 2021 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Det stora skogsinnehavet utgör basen för vår verksamhet, där de växande träden förädlas i egen industri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker samtidigt som vi producerar vatten- och vindkraft på egen mark. En affär som skapar värde för både aktieägare och kunder samtidigt som den bidrar till ett bättre klimat och en levande landsbygd. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com