Hotell- och restaurangfacket kräver 960 kronor mer i månaden och fasta anställningar

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har idag lämnat över sina krav i avtalsförhandlingarna  till motparten SHR.

HRF begär att lönerna höjs med 960 kr per heltidsanställd och månad och att avtalets minimilöner ska höjas med lika mycket. Hotell- och restaurangfackets lönekrav är i enlighet med LO-samordningen och inkluderar en så kallad jämställdhetspott.

-Våra krav på tryggare arbetsvillkor och löneökningar med 960 kronor i månaden för en heltidsanställd är högst rimliga, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket. Vi kan inte längre acceptera att kvinnodominerade branscher får lägre lönepåslag och därmed fortsätter att halka efter. Våra lönekrav syftar till att få bort de strukturella löneskillnaderna som finns mellan mans- och kvinnodominerade branscher.

Utöver lönekraven vill HRF se en rad förbättringar när det gäller anställningstrygghet. Idag har en stor andel, 44 procent av de anställda i hotell- och restaurangbranschen, tidsbegränsad anställning. HRF vill bland annat ta bort anställningsformen ”enstaka dagar” som är en mycket osäker anställningsform och som utnyttjas av arbetsgivarna. HRF vill också hårdare reglera hur många gånger och under hur lång tid en arbetsgivare får visstidsanställa en person innan den blir tillsvidareanställd. Syftet är att hindra arbetsgivare att bara förlänga visstidsanställningar– istället för att ge personalen fasta anställningar.

-I en bransch som är så pass personalintensiv som vår är det slöseri med begåvningar att arbetsgivarna inte tar tillvara de anställdas kompetens, säger Ella Niia. Idag är personalomsättningen väldigt stor. Bättre villkor skulle få fler att stanna kvar och utvecklas yrkesmässigt – och samtidigt bidra till branschen tillväxt.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ella Niia, förbundsordförande HRF, 070 –652 24 33
Patricia Widergren, pressekreterare, HRF, 070 – 48 48 100

Hotell- och Restaurangfacket, HRF, organiserar anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 1918.

Taggar:

Om oss

Hotell- och restaurangfacket, HRF, organiserar anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 1918.

Prenumerera

Dokument & länkar