Höj taket i lönebidraget, arbetslivsminister Hans Karlsson!

HTF och ST kräver gemensamt att regeringen höjer den högsta bidragsgrundande lönenivån (taket för lönebidraget) från dagens 13.700 kronor till 17.000 kronor. I dagarna skickar förbundens medlemmar vykort till Hans Karlsson med krav på en höjning.

Lönebidraget betalas ut till arbetsgivare som anställer personer som på grund av funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga. Bidragsnivån har legat stilla sedan början av nittiotalet. Samtidigt har den genomsnittliga månadslönen i Sverige ökat med 55 procent. - Det får inte vara så att taket i lönebidraget medför att företag inte betalar marknadsmässiga löner till personer som har nedsatt arbetsförmåga. Alla människor som arbetar ska kunna leva på sin lön. Taket bidrar till att det är svårare för denna grupp att komma in på arbetsmarknaden och försämrar deras möjligheter till fortsatt anställning, säger Holger Eriksson, förbundsordförande i HTF och Annette Carnhede, förbundsordförande i ST. Idag är drygt 55.000 personer i Sverige anställda med lönebidrag. Arbetsgivaren får lönebidraget som en kompensation för att den anställde inte kan utföra vissa sysslor på grund av sitt funktionshinder. Den som anställs ska ha lön och anställningsförmåner som är jämförbara med kollektivavtal i branschen. För mer information i lönebidragsfrågan kontakta: HTF: Karin Fristedt, utredare, tel 08-737 82 63, mobil 070-669 00 53 ST: Margareta Olsson, ombudsman, tel 08-790 52 69, mobil 070-665 52 69

Media

Media

Dokument & länkar