HTF: Vi stödjer Byggnads blockad mot Laval Un Partneri Ltd.

Tjänstemannaförbundet HTFs styrelse vill uttala sitt stöd för Byggnads blockad av Laval Un Partneri Ltd som vägrar teckna kollektivavtal i Sverige. Att på detta sätt ge andra EU-medborgare sämre anställningsförmåner än svenska anställda är en diskriminering som strider mot gällande EG-rätt.

Om vi i Sverige ska kunna behålla och förbättra vår välfärd, löner och arbetsvillkor på de nivåer vi nu har krävs en samling kring den svenska modell där parterna på arbetsmarknaden gemensamt sätter priset på arbete i Sverige. Konkurrensen måste ske på lika villkor och aldrig på bekostnad av de anställdas anställningsvillkor och arbetsförhållanden. HTF har egen erfarenhet av de ökade svårigheterna att åstadkomma rimliga löner och villkor för de anställda i takt med att gränserna mellan länder allt mer suddas ut. Den ökade internationaliseringen är positiv och spännande men innebär en stor utmaning för oss alla. Vi måste arbeta tillsammans både för att försvara och utveckla det vi uppnått genom många års träget arbete men också för att åstadkomma goda förhållanden för kollegor från andra länder. Inom EU pågår diskussionen om förslaget till Tjänstedirektiv. För oss är det tydligt att direktivet i sin nuvarande form skulle innebära att man öppnar möjligheten att konkurrera med lägre löner och försämrade villkor för anställda i alla branscher. Vi är många i tjänstemannarörelsen som är bekymrade över utvecklingen. HTF hoppas att fler fackförbund tar ställning och stödjer Byggnads i denna principiellt viktiga fråga. För mer information kontakta HTFs vice förbundsordförande Bengt Olsson, telefon 070-542 33 16 eller chefen för HTFs förhandlings- och utvecklingsenhet Tomas Oskarsson, telefon 070-537 84 39.

Dokument & länkar