HTF kräver certifiering av kabinpersonalen för säkerhets skull

HTF kräver ett europeiskt direktiv med krav på certifiering av de kabinanställdas kompetens och hälsotillstånd. Idag ligger ansvaret på de enskilda flygbolagen. HTF anser att den grundläggande utbildningen bör vara allmängiltig och inte kopplad till ett enskilt flygbolag. De kabinanställda är den enda återstående gruppen som fortfarande nekas certifiering. Piloter, flygmekaniker och säkerhetspersonal har alla ett certifikat som garanterar utbildning, kunskap och medicinsk lämplighet. I dagarna träffas EUs transportministrar. HTF noterar med glädje att Ulrika Messing valt att gå emot förslaget om förlängda arbetstider för den flygande personalen. Det vore då naturligt att också ställa krav på certifiering av kabinpersonalen för att garantera att en undermålig säkerhetsutbildning inte används som konkurrensmedel. För mer information kontakta avtalssekreterare Leif Nicklagård, telefon 070-669 00 88.

Dokument & länkar