Fortsatt gynnsam konjunktur, men orosmoln finns

Report this content

Det finns ännu betydande kraft i konjunkturen och fundamenten för konsumtion på kort sikt bedöms som goda. BNP-tillväxten landade på 2,4 procent under 2017 och HUI har reviderat upp sin prognos för 2018 till 2,8 procent, framförallt till följd av en starkare exportutveckling än förväntat. Global tillväxt, fortsatt låga räntor och expansiv finanspolitik under ett valår motiverar en optimistisk hållning till 2018, trots att det inte saknas osäkerhetsfaktorer. Den största berör bostadsmarknaden, som för närvarande står och väger. 

 Bilden just nu är positiv men delad. De flesta konjunkturella indikatorer uppvisar fortsatt styrka, men obalanser på bostadsmarknaden i kombination med skärpta amorteringskrav medför osäkerhet både på ett övergripande plan och för vissa branscher inom detaljhandeln, såsom byggvaror, möbler och heminredning, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Detaljhandeln har annars inlett året relativt starkt, även om tillväxttakten varit beskedlig och avtagande i relation till befolkningsökningen under de senaste åren. Detaljhandeln växte totalt med 2,1 procent i löpande priser under 2017 och tillväxten förväntas öka till 2,5 procent under 2018. Dagligvaruhandelns tillväxt under 2017 drevs av prishöjningar, medan sällanköpsvaruhandeln växte till följd av volymförändringar.

HUI ser emellertid att det är strukturella drivkrafter i digitaliseringens spår snarare än konjunkturella faktorer som är nyckeln till att förstå förändringarna i detaljhandelslandskapet. De traditionella butiksaktörerna har tvingats intensifiera sitt arbete för att se över och justera sina affärsmodeller, i takt med att spelplanen snabbt blivit global. Inte minst står just nu den strategiskt viktiga modehandeln mitt i samma omställning som aktörer inom exempelvis bokhandeln och hemelektronikbranschen redan genomgått.

– I princip all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln skedde på nätet under 2017. Motsvarande andel uppgick till mindre än en fjärdedel av tillväxten under 2015. Det går snabbt nu, konstaterar Jonas Arnberg.

Förändringstrycket inom detaljhandeln medför en ovisshet som adderar till de andra frågetecken som på sikt påverkar makroutvecklingen, bortom draghjälp från nuvarande högkonjunktur.  

– Handelns utmaning ligger inte i konjunkturläget, den ligger i om man som företag lyckas digitalisera sig eller inte, avslutar Jonas Arnberg.

BNP och hushållens konsumtion anges i fasta priser. Detaljhandelsprognoserna avser utveckling i löpande priser.

För mer information

Felix Åberg, ansvarig för samhällsekonomisk analys, 072-538 86 15, felix.aberg@hui.se 

Jonas Arnberg, VD, 072-571 85 75, jonas.arnberg@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Bilden just nu är positiv men delad. De flesta konjunkturella indikatorer uppvisar fortsatt styrka, men obalanser på bostadsmarknaden i kombination med skärpta amorteringskrav medför osäkerhet både på ett övergripande plan och för vissa branscher inom detaljhandeln, såsom byggvaror, möbler och heminredning.
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
I princip all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln skedde på nätet under 2017. Motsvarande andel uppgick till mindre än en fjärdedel av tillväxten under 2015. Det går snabbt nu.
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
Handelns utmaning ligger inte i konjunkturläget, den ligger i om man som företag lyckas digitalisera sig eller inte.
Jonas Arnberg, VD på HUI Research