Citat

All tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln tillföll nätet under 2018 och försäljningen i de fysiska kanalerna krymper. Avslutningen på 2018, med en oväntat svag decemberförsäljning och en förskjutning av julhandeln till november månad, avslöjar också att importerade kampanjdagar som Black Friday och Singles’ Day har förändrat konsumenternas köpmönster på bara några år.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
När maten migrerar till onlinekanaler går detaljhandelsskiftet in i nästa fas. Med en ökad försäljning av mat via nätet sjunker trafiken till våra fysiska handelsplatser, vilket påverkar hela detaljhandeln. Det är hög tid för detaljisterna att se över sin butiksnätsstruktur och sin digitala strategi.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Handelns snabba omställning till det digitala med bland annat e-handel och ökad automation kräver investeringar och vi ser att många aktörer har svårt att hänga med i tempot. Detta leder till en ökad polarisering mellan de mest lönsamma och de olönsamma företagen
Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
Byggmaterialhandlarna har i samarbete med de största företagen i byggmaterialhandeln drivit detta statistikprojekt för att möjliggöra en ökad marknadsinsikt. Den nya tjänsten ger alla intressenter till byggmaterialhandeln möjligheten att fördjupa sin analys av branschen, vilket skapar nya affärsmöjligheter,
Monica Björk, VD, Byggmaterialhandlarna
Vi är stolta och glada över möjligheten att tillsammans med Byggmaterialhandlarna få bidra med vår statistikkompetens och branschkunskap. Vi befinner oss i en tid då analys aldrig varit viktigare och detta arbete är en viktig del i att rusta branschen för framtiden
säger Jonas Arnberg, VD, HUI Research
Byggmaterialhandeln summerar ännu ett år med tillväxt, vilket är glädjande. Tillväxttakten fortsätter dock att mattas av och vi får gå tillbaka hela vägen till 2013 för att hitta en lägre försäljningstillväxt. Under året har byggmaterialförsäljningen levererat både sämre och bättre månader. Att några av branschens viktigaste månader ur ett försäljningsperspektiv levererade riktigt starka tillväxttal bidrog till att försäljningen ändå växte med 2,8 procent under 2018
Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna
Byggmaterialhandlarna är mycket stolta över att kunna presentera en ny och fördjupad statistik för branschen. Den nya tjänsten, som tagits fram i samarbete med HUI Research, förser prenumeranterna med viktiga nyckeltal och ger en djup insikt i marknadstrenderna och vad som driver försäljning i byggmaterialhandeln. Lanseringen sammanfaller med att branschens analysbehov aldrig har varit större
Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna
Med HUI Maps följer vi med i branschens digitalisering och samlar flera av HUIs databaser i ett kraftfullt och illustrativt arbetsverktyg som kommer att vara till stor hjälp för beslutsfattare i handeln.
Tobias Rönnberg, projektledare HUI Maps, HUI Research
Detta är ett av flera steg mot en anpassning av HUI-statistiken till ett digitalt, mer användarvänligt och smartare format. HUIs data och insikter kommer att vara ett självklart verktyg i den digitala vardagen.
Jonas Arnberg, VD, HUI Research
Med en konjunktur på topp, minusränta och växande befolkning lär 2018 summeras som ett ganska bra år för detaljhandeln. Handelsföretagen brottas dock med stora strukturella utmaningar genom digitalisering och internationalisering, det är där deras fokus ligger.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Vi är på väg in i en lågkonjunktur som serveras mitt under handelns kanske största strukturella omställning någonsin. Lågkonjunktur och digitalisering har vi aldrig upplevt samtidigt tidigare, och har man inte ställt om än är det hög tid att göra det nu.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Många konsumenter väljer att besöka köpcentrum under Black Friday för att testa och botanisera bland produkter. Sannolikt beror en del av ökningen på att konsumenter valt att handla på nätet, men hämta ut varorna i butik.
Patrik Elfwing, VD Viametrics
Många fick sin lön den 22 december förra året och passade då på att handla julklappar under lunchen eller på vägen hem från jobbet. Köpcentrumen har en stor fördel under de sista dagarna före jul då färre e-handlare kan garantera leveranser innan julafton. Många konsumenter väljer då fysiska butiker i allt större utsträckning för sina sista julklappsinköp.
Tobias Rönnberg, Analytiker HUI Research
− Årets julklapp illustrerar hur hållbarhet går från att vara en trend som några konsumenter och företag plockat upp till att bli mer och mer av en hygienfaktor.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
− Att kunna erbjuda en hållbar kollektion är snart ett måste för alla modehandlare. Klimatoro och ny tillverkningsteknologi gör det återvunna plagget till en klockren tidsmarkör. Bra design i kombination med hållbarhet skapar efterfrågan.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Butiker i köpcentrum och handelsområden kommer tveklöst att påverkas av branschens strukturomvandling och i viss mån ersättas av andra verksamheter som till exempel restauranger, nöjen och tjänster. De aktörer som investerar i sina handelsplatser och är aktiva kommer att klara sig bäst.
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research
Vi har redan idag väldigt många exempel på köpcentrum som har utvecklat sina verksamheter med ökad kundupplevelse, fantastiskt samhällsengagemang och innovativa affärsmodeller. Köpcentrum är viktiga aktörer i samhället och kommer även fortsättningsvis att vara knutpunkter för människor. Flertalet av Sveriges köpcentrum är redan idag väl rustade inför den strukturella förändringen av branschen.
Kajsa Hernell, VD NCSC
Även om konjunkturen mattats av något är grunden för konsumtion mycket god. Utmaningen för handeln ligger inte i konjunkturläget utan snarare i den digitala transformationen som innebär att tillväxten i sällanköpsvaruhandeln sker på nätet. För att handlarna ska få del av ökningen behöver de alltså finnas online.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Julhandeln flyttar från fullmarginalförsäljning i december till rea i november.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Detaljhandeln är inne i en tid av stora förändringar. Då behövs bästa tänkbara beslutsunderlag
Andreas Hedlund, VD Handelsrådet
Med den här unika studien tillfogas ytterligare en pusselbit i beslutsunderlaget, såväl för retailföretag som för forskare och utbildare, fastighetsägare och köpcentrumförvaltare, kommunala tjänstemän och politiker.
Andreas Hedlund, VD Handelsrådet
Vi vet att 14 bolag står för över hälften av omsättningen i detaljhandeln men likriktningen är svagare om vi ser till butiksbeståndet. Det finns cirka 300 kedjor som inte ens har tio butiker
Andreas Svensson, senior konsult på HUI Research
Många av de mindre aktörerna har inte tillräckligt med kapital och kunskap för att kunna göra de investeringar som krävs för att möta den fysiska detaljhandelns kommande utmaningar.
Andreas Svensson, senior konsult på HUI Research
Sverige är en stark exportnation och vi är duktiga på både handel och digitalisering. Ändå har vi en bit kvar innan vi blir en riktigt framstående e-handelsnation för utländska konsumenter, men det finns alla förutsättningar att ändra på det.
Andreas Hedlund, VD Handelsrådet
Syftet med rapporten är att inspirera fler företag att ge sig ut i världen. Det faktum att många jättar etablerar sig i Sverige tvingar också svenska handlare att tänka om för att inte gå miste om intäktsströmmar. Många av de intervjuade företagen vittnar om att marknaden utanför Sveriges gränser är långt ifrån mättad och att fler svenska företag skulle kunna internationalisera sig.
Andreas Hedlund, VD Handelsrådet
Överlag gynnades inte köpcentrumbranschen av den varma sommaren, men många konsumenter använde sig av köpcentrumen som en oas under de varmaste dagarna.
Patrik Elfwing, VD Viametrics
Handelns strukturomvandling syns väldigt tydligt i årets upplaga av BUN. Samtidigt som aktörer som NA-KD, Jollyroom och Apotea växer kraftfullt och med lönsamhet uppvisar en av tre butikskedjor negativa rörelsemarginaler
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research
Handelns utmaning utgörs idag av den snabba strukturella omställning som digitaliseringen medför. I dagsläget utgör konjunkturen en välbehövlig stimulans till en sektor i snabb förändring. Förhoppningsvis hinner många företag anpassa sina affärer inför den dag konjunkturen viker på allvar
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
När en nedgång väl är här tror vi att den strukturomvandling som handeln genomgår kommer att accelerera. En lågkonjunktur i kombination med höjt digitaliseringstryck och Amazons inträde på den svenska marknaden kommer att svida för både handeln och Ingves
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
Trots digitalisering och ökad global konkurrens fortsätter köpcentrumbranschen att växa. Utmaningarna kommer även framledes att vara stora, men det finns många sätt för branschen att navigera sig igenom detta. Att addera besöksanledningar genom att föra in mer kultur, service och restauranger är bara några exempel hur köpcentrum kan ompositionera sig för att fortsätta vara relevanta besöksmål för konsumenter.
Kajsa Hernell, vd NCSC.
Köpcentrumen befinner sig mitt i detaljhandelns strukturomvandling medan handelsområdena än så länge påverkats i liten utsträckning. Branscher som är tongivande i handelsområden, exempelvis livsmedel, möbler och byggmaterial, växer dock kraftigt på nätet. Detta innebär att vi framöver förväntar oss en lägre tillväxt även i handelsområdena.
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.
Införandet av kemikalieskatten har visat sig vara en pyrrhusseger. Både skatteintäkterna och miljöeffekterna är försumbara. Däremot vet vi med säkerhet att kemikalieskatten slår enögt mot svenska handlare, vilket driver jobb och företag ut ur landet
Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel
Det är idag oerhört enkelt för konsumenter att handla från utlandet. Att köpa sin dammsugare eller sina hörlurar från Tyskland är idag inte krångligare än att köpa dem från en svensk aktör. Kemikalieskattens konkurrensnackdel för svenska företag blir därför betydande. Dessutom är e-handeln från utlandet fortfarande i sin linda och kommer att växa explosionsartat under de närmaste åren
Kent Oderud, ordförande för EHL
Vi har sett i andra branscher vilka enorma förändringar, utmaningar men också möjligheter, digitaliseringen för med sig, samt hur fort den kommer.
Jörgen Friman, VD på DLF
Ett av de områden som påverkas mest av digitaliseringen är kampanjer. Ledtider försvinner och den som använder data smart kan blixtsnabbt lansera individualiserade kampanjer. Försäljning online medför även utökade analysmöjligheter. Görs inte det blir den digitala butiken bara en fysisk butik på nätet
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
Handeln står inför den största förändringen i branschens historia och analysbehovet har aldrig varit större. Med Wilner på plats adderar vi en av de mest erfarna och kunniga rådgivarna i branschen för att hjälpa våra kunder med strategiska vägval.
Jonas Arnberg, VD på HUI
Det ska bli mycket inspirerande att få arbeta med de bästa inom detaljhandelsanalys. Den digitala transformation som branschen genomgår ställer helt nya krav och skapar helt nya möjligheter till analys för att förstå marknaden. Jag ser fram emot att tillsammans med HUI utveckla dessa möjligheter.
Wilner Anderson
Detaljhandeln befinner sig mitt i en strukturomvandling och det är glädjande att kommuner som arbetar aktivt med sin stadskärna uppvisar en tillväxt. Det är ett kvitto på att stadskärnan har flera kvalitéer som destination, varav handel är en viktig och avgörande del.
Rikard Edenius, vd Agora
Storstadsregionerna har en kraftig befolkningstillväxt, goda kommunikationer, stora besöksflöden och en rad andra fördelar som bidrar till tillväxten. Hotellbranschen gynnas särskilt i storstäderna och flera nyetableringar driver upp tillväxten.
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research
Detaljhandelns förutsättningar förändras snabbt. Idag sker all tillväxt via e-handeln och konkurrensen ökar kraftfullt. Den fysiska handeln kommer att husera de stora volymerna men konsumentbeteendet förändras och butikslogiken med det. I denna snabbt föränderliga värld är faktabaserade beslutsunderlag som BIX-rapporten avgörande.
Jonas Arnberg, vd HUI
Diskrepansen mellan försäljnings- och besöksutveckling innebär högre konverteringsgrad och snittköp per kund. Därmed blir varje kund allt viktigare att både räkna och förstå. I takt med att köpcentrumen förändrar sitt innehåll förändras också konsumenternas besöksanledningar såväl som beteende. Att som köpcentrumägare följa detta löpande är en avgörande faktor för att bli framgångsrik i detaljhandelns pågående strukturomvandling.
Patrik Elfwing, vd Viametrics
Dryckesproducenterna har fångat upp konsumenternas förändrade beteende och tagit fram nya spännande produkter som i många fall håller en mycket hög kvalitet. Många vill av olika skäl undvika alkohol och det finns idag fullgoda alternativ för de som inte vill göra avkall på smakupplevelsen. Vi har noterat utvecklingen i dryckessegmentet med ökad försäljning och ett breddat utbud under en längre tid. Vi tror att många kommer att skåla i alkoholfritt i sommar.
Sofia Zere, senior konsult på HUI Research
Detaljhandeln har än så länge utvecklats väl under 2018 och konjunkturen uppvisar fortsatt stark motståndskraft. Samtidigt döljer högkonjunkturen obalanser som gör det svårt att andas ut helt. Vad som händer när bostadsbyggandet mattas av ytterligare är ett av flera stora frågetecken.
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
Amazon gör det mesta rätt just nu och en fullskalig Sverigeetablering medför både hot och möjligheter för svenska handlare. Vi tror att den fysiska handeln blir den största förloraren när Amazon lyfter digitaliseringen till nya nivåer, men även den svenska e-handeln får se konkurrensen öka när inhemska butikskedjor ger sig ut på nätet och utländska aktörer fokuserar på Sverige. Den svenska handelns största utmaning är inte Amazon, utan att digitalisera affärsmodellen.
Jonas Arnberg, VD på HUI Research
Stadskärnorna har kommit relativt långt i omställningen från ett detaljhandelsdominerat utbud till ett mer varierat och balanserat sådant, till exempel med mer restaurang- och serviceverksamheter. Detta innebär sannolikt att effekterna av ökad e-handel blir något mindre i stadskärnan än på andra platser
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research
I en tid med mycket turbulens och omställning på detaljhandelsmarknaden har stadskärnan en viktig roll och inte minst en stor potential. Med Cityindex får branschen ett faktabaserat, jämförbart och heltäckande verktyg som stöd för utveckling av stadskärnor.
Rikard Edenius, vd Agora
Cityindex innebär ett genombrott för stadskärnor som bransch och kan nu ställas mot e-handel, köpcentrum och andra försäljningskanaler. Detta kommer markant att förbättra beslutsunderlaget för stadskärnans intressenter och ge fördjupade insikter om detaljhandelns strukturomvandling.
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research
– Amazon kan vara en väg ut i exportvärlden för svenska handelsföretag som via e-handelsplattformen kan hitta nya marknader.
Andreas Hedlund, Handelsrådets VD
– Fram tills nu har svensk e-handel haft det ganska bra. De stora, etablerade kedjorna har inte riktigt fått igång sin e-handel och den utländska e-handelskonkurrensen har inte kommit hit på allvar.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
– Och trots deras stora tillväxt, 31 procent förra året, kräver ägarna egentligen ingen vinst. Det mesta plöjs tillbaka in i forskning och utveckling. Det är vass konkurrens.
Jonas Arnberg, VD HUI Research