Köpcentrum tappar besökare men ökar försäljningen

En ny rapport framtagen av HUI Research och Viametrics visar att försäljningen i köpcentrum ökar medan antalet besökare minskar. Samtidigt förändras anledningarna till varför vi besöker köpcentrum och allt fler använder köpcentrumen som ett andra vardagsrum. För att förstå denna transformation och korrelationen mellan försäljning och besöksflöden lanserar HUI och Viametrics rapporten Benchmark Index (BIX).

Den första BIX-rapporten, avseende det första kvartalet 2018, lanserades idag vid ett seminarium i Almedalen. I rapporten konstateras det att köpcentrumen ökade sin försäljning med 1,5 procent medan besöken minskade med 0,9 procent jämfört med samma period föregående år. Köpcentrumbranschen genomgår en stor förändring, både i Sverige och internationellt, till följd av strukturomvandlingen inom detaljhandeln och ett förändrat konsumentbeteende.

- Detaljhandelns förutsättningar förändras snabbt. Idag sker all tillväxt via e-handeln och konkurrensen ökar kraftfullt. Den fysiska handeln kommer att husera de stora volymerna men konsumentbeteendet förändras och butikslogiken med det. I denna snabbt föränderliga värld är faktabaserade beslutsunderlag som BIX-rapporten avgörande, säger Jonas Arnberg, vd HUI.

I rapporten beskrivs bland annat hur köpcentrum i Sverige, Europa, USA och Asien anpassar sig till de nya förutsättningarna. Den genomgående trenden globalt är att detaljhandeln tar ett kliv tillbaka till förmån för restauranger, service och nöjen. I asiatiska köpcentrum bedöms dessa verksamheter till och med kunna utgöra drygt hälften av den uthyrningsbara ytan 2027 jämfört med dagens 40 procent. I Sverige är andelen inte ens hälften så stor, men bedöms öka snabbt.

- Diskrepansen mellan försäljnings- och besöksutveckling innebär högre konverteringsgrad och snittköp per kund. Därmed blir varje kund allt viktigare att både räkna och förstå. I takt med att köpcentrumen förändrar sitt innehåll förändras också konsumenternas besöksanledningar såväl som beteende. Att som köpcentrumägare följa detta löpande är en avgörande faktor för att bli framgångsrik i detaljhandelns pågående strukturomvandling, säger Patrik Elfwing, vd Viametrics.

Mer information om BIX:

I Benchmark Index-rapporten kombineras Viametrics validerade, anonymiserade och aggregerade besöksstatistik med HUIs djupa branschinsikter, höga analytiska kompetens och kompletterande information, inte minst inom försäljning. Detta gör den månatliga Benchmark Index rapporten (BIX rapporten) till en unik och relevant källa för faktabaserade beslutsunderlag.

Rapporten avseende det första kvartalet 2018 är tillgänglig för nedladdning senast tisdag 3 juli via www.hui.se och www.viametrics.se.

Patrik Elfwing, vd Viametrics, 070-365 10 65, patrik.elfwing@viametrics.com
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se


Om Viametrics
Viametrics är marknadsledaren inom besöksräkning och publicerar varje månad anonymiserad och aggregerad statistik över besöksutvecklingen i Sveriges köpcentrum. Vi är en av världens ledande leverantörer av besöksräkningssystem i butiker och köpcentrum. Vi finns idag i 50 länder runt om i världen och räknar miljarder besökare varje år. Besöksstatistiken visar trender och tendenser som utgör kvalificerade beslutsunderlag för såväl daglig drift som strategiska beslut. De flesta av våra kunder återfinns bland butikskedjor, köpcentrum och i offentliga miljöer. Mer information om Viametrics finns här.

Om HUI
Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi på HUI hjälpt våra kunder att förstå omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din samarbetspartner på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din förändring, utmanar dig i workshops och inspirerar dig med föredrag. Mer information om HUI finns här.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Detaljhandelns förutsättningar förändras snabbt. Idag sker all tillväxt via e-handeln och konkurrensen ökar kraftfullt. Den fysiska handeln kommer att husera de stora volymerna men konsumentbeteendet förändras och butikslogiken med det. I denna snabbt föränderliga värld är faktabaserade beslutsunderlag som BIX-rapporten avgörande.
Jonas Arnberg, vd HUI
Diskrepansen mellan försäljnings- och besöksutveckling innebär högre konverteringsgrad och snittköp per kund. Därmed blir varje kund allt viktigare att både räkna och förstå. I takt med att köpcentrumen förändrar sitt innehåll förändras också konsumenternas besöksanledningar såväl som beteende. Att som köpcentrumägare följa detta löpande är en avgörande faktor för att bli framgångsrik i detaljhandelns pågående strukturomvandling.
Patrik Elfwing, vd Viametrics