Småstadshandel i topp i ny mätning

För första gången presenteras en rikstäckande kartläggning av Sveriges alla stadskärnor inom ramen för Cityindex. Kartläggningen visar på att stadskärnornas ackumulerade marknadsandel uppgår till 16 procent, en dryg sjättedel, räknat av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige 2016. Detta kan ställas mot köpcentrumens marknadsandel om 21 procent och e-handelns 8 procent. Stadskärnor i småstäder placerar sig högst när försäljningen i dessa ställs mot kommunens samt försäljning i relation till antal invånare.

I samband med kartläggningen kan det konstateras att 20 av 124 städer i Sverige saknar en stadskärna. Dessa städer har en centrumbildning som är för gles för att definieras som stadskärna och klassificeras istället som stadsdelscentrum. Några av dessa är Borlänge, Lidingö, Märsta och Lerum.

De resterande 104 stadskärnornas ackumulerade detaljhandelsförsäljning uppgår till 120 miljarder kronor avseende 2016. Detta motsvarar 16 procent, en dryg sjättedel, av den totala detaljhandelsförsäljningen. Andelen kan ställas mot andra försäljningskanaler så som köpcentrum (21 procent), handelsområden (18 procent) och e-handel (8 procent). När försäljningen för hotell, restauranger och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer) adderas uppgår stadskärnornas omsättning till 178 miljarder kronor.

- Stadskärnorna har kommit relativt långt i omställningen från ett detaljhandelsdominerat utbud till ett mer varierat och balanserat sådant, till exempel med mer restaurang- och serviceverksamheter. Detta innebär sannolikt att effekterna av ökad e-handel blir något mindre i stadskärnan än på andra platser, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.  

Småstäder dominerar topplistan över de stadskärnor som har störst andel av kommunens detaljhandelsförsäljning. I topp är Oxelösund följt av Hallstahammar och Tranås. Avsaknad av externhandel och ett relativt stort avstånd till större städer med starka handelsplatser är gemensamma faktorer för många städer i toppen.

Småstäder placerar sig även i topp avseende försäljning per invånare. Listan toppas av Visby följt av Ulricehamn och Stenungsund. Visby och Stenungsund gynnas av en stark besöksnäring och i det senare fallet av gränshandel mot norska konsumenter.

Nästa del i kartläggningen som avser utveckling för perioden 2016-2017 lanseras vid ett livesänt seminarium i Almedalen den 3 juli 2018.

Städer som saknar stadskärna:

Sollentuna och Upplands Väsby
Gunnared och Hammarkullen
Lidingö
Borlänge
Tumba
Märsta
Lerum
Björlanda och Torslanda
Gustavsberg och Hemmesta
Mölnlycke
Västerhaninge
Kumla
Staffanstorp
Billdal
Bålsta
Bunkeflostrand
Onsala
Nödinge-Nol
Jordbro
Bjuv och Billesholm

Mer information:

Under hösten 2016 inledde HUI Research arbetet med Cityindex på uppdrag av Agora för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 16 städer. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se
Rikard Edenius, vd Agora, 070-605 51 05, rikard.edenius@agoraretail.se


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.
www.hui.se.

 AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av fastigheter i större och medelstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva mötesplatserna på orten. Vi har idag 21 fastigheter på 14 orter med en sammanlagd yta av 242 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,2 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se 

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Stadskärnorna har kommit relativt långt i omställningen från ett detaljhandelsdominerat utbud till ett mer varierat och balanserat sådant, till exempel med mer restaurang- och serviceverksamheter. Detta innebär sannolikt att effekterna av ökad e-handel blir något mindre i stadskärnan än på andra platser
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research