Positiv inledning på året för servicehandeln

Svensk Servicehandel & Fast Food och HUI Research presenterar Servicehandelsindex för första kvartalet 2015

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 1,6 procent under det första kvartalet 2015.  Dystrare var att servicehandlarnas framtidstro sjönk med tre procentenheter mellan det första kvartalet 2015 och fjärde kvartalet 2014. Det är tredje kvartalet i rad som servicehandlarnas framtidstro minskar.

Rekordtillväxt för Trafikbutikerna

Trafikbutikernas försäljning ökade med 3,3 procent under det första kvartalet, vilket är rekord för delbranschen i Servicehandelsindex. Det är framförallt ökad försäljning inom kategorierna fast food och kiosksortiment som drivit tillväxten i Trafikbutikerna.

Starkast försäljningstillväxt av alla delbranscher uppvisade dock servicehandelns draglok – Café. Delbranschens försäljning ökade med 3,4 procent under första kvartalet. Även delbranschen Fast Food uppvisade stark tillväxt med 3,2 procent. Delbranschen Spel & Tobak uppvisade en försäljningstillväxt på 1,0 procent samtidigt som Minilivs backade med 2,8 procent.

– Första kvartalet visade upp en stabil tillväxt för servicehandeln som helhet och för trafikbutikerna i synnerhet. Samtidigt är det oroande att Minilivs fortsätter att uppvisa negativa tillväxttal. Småskalig dagligvaruhandel kämpar med små marginaler och har svårt att konkurrera med dagligvarujättarna i dagsläget. För att kunna behålla närservicen måste varumixen anpassas så att handlarna erbjuder sina kunder rätt måltidslösningar, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Minskad framtidstro bland servicehandelns kedjor

Trots stigande försäljning i servicehandeln under det gångna kvartalet minskade servicehandlarnas framtidstro. Den sjunkande framtidstron under det första kvartalet förklaras främst av att kedjeaktörerna blivit mer pessimistiska inför framtiden. Framtidstron hos de enskilda näringsidkarna ökade däremot något mellan kvartalen. Totalt minskade framtidstron inom servicehandeln från 28 till 25, vilket innebär en övervikt om 25 procent för optimisterna över pessimisterna.

– Servicehandlarnas framtidstro sjunker för tredje kvartalet i rad. Förklaringen ligger sannolikt i regeringens besked om att höja arbetsgivaravgiften för unga. Ett besked som kommer att slå hårt mot lönsamheten i en redan pressad bransch. Servicehandeln ger unga en chans att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. En dörr som regeringen nu stänger för många unga, säger Bengt Hedlund.Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex

För intervju eller mer information kontakta:
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, tel. 070-862 21 91, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se
För frågor om undersökningen, Andreas Svensson, HUI Research,
andreas.svensson@hui.se

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Första kvartalet visade upp en stabil tillväxt för servicehandeln som helhet och för trafikbutikerna i synnerhet. Samtidigt är det oroande att Minilivs fortsätter att uppvisa negativa tillväxttal. Småskalig dagligvaruhandel kämpar med små marginaler och har svårt att konkurrera med dagligvarujättarna i dagsläget. För att kunna behålla närservicen måste varumixen anpassas så att handlarna erbjuder sina kunder rätt måltidslösningar.
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food
Servicehandlarnas framtidstro sjunker för tredje kvartalet i rad. Förklaringen ligger sannolikt i regeringens besked om att höja arbetsgivaravgiften för unga. Ett besked som kommer att slå hårt mot lönsamheten i en redan pressad bransch. Servicehandeln ger unga en chans att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. En dörr som regeringen nu stänger för många unga.
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food