Stark avslutning på e-handelsåretStark avslutning på e-handelsåret De svenska e-handelsföretagens försäljning ökade med 36 procent mellan september och december 2006. Detta var den starkaste perioden under 2006 och en trolig förklaring var att e-julhandeln satte rekord. Den genomsnittliga ökningen under året som helhet var 32 procent. E- handelns omsättning uppgick under helåret 2006 till 11,8 miljarder kronor. Den starka tillväxten bedöms dessutom hålla i sig. Konsumenter såväl som företag ser mycket optimistiskt på framtiden för e-handeln.

? Under perioden september till december 2006 ökade detaljhandelsförsäljningen över Internet med 36 procent, jämfört med motsvarande period 2005.

? Den svenska detaljhandeln omsatte 11,8 miljarder kronor över Internet år 2006. Detta motsvarar en andel om cirka 2,5 procent av den totala detaljhandeln (471 miljarder kronor).

? Kvinnor och konsumenter utanför storstäderna är de som oftast köper kläder på Internet. Män köper istället främst datorer och datortillbehör.

? Både företag och konsumenter anser att möjligheten att få paketen hemlevererade i brevlådan eller till närmsta ombud tillsammans med det stora utbud som Internet ger tillgång till är en viktig förklaring till e-handelns framgång.

? E-barometerns företag finns till största delen utanför storstäderna. Det kan ses som ett tydligt bevis på att Internet verkligen öppnar nya och större marknader.

? En tredjedel av de som e-handlar gör det minst en gång per månad. Detta tyder på att e-handla har blivit en större del av konsumentvardagen.
Kommentarer till e-barometern: HUI "Internethandelns starka ökning under årets sista månader förklaras sannolikt av att konsumenterna på allvar börjat handla julklappar på Internet", säger Malin Blank, detaljhandelsanalytiker vid HUI. "Årets starka utveckling tyder dessutom på att e-handeln fortsätter att ta andelar av den traditionella detaljhandeln. Ännu är e-handelns andel kanske inte så stor på total nivå, Den är desto mer betydelsefull i branscher som säljer böcker, skivor och elektronik", fortsätter Malin Blank.

Posten "Vi ser ett växande intresse bland företag att starta eller utöka sin försäljning via Internet. Det är särskilt tydligt bland företag utanför storstäderna som vill nå nya och större kundgrupper", säger Erik Olsson, VD och koncernchef på Posten. "En bidragande orsak till att privatkunderna handlar via Internet är att det är enkelt. Ombudens tillgänglighet och generösa öppettider samt övriga kringtjänster som exempelvis SMS-avisering och valfritt hämtställe är anpassade till dagens konsumentvanor, vilket gör att kunderna kan få sina beställda varor snabbt och effektivt", avslutar Erik Olsson.Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera