Stor marknad för smuggelcigaretterInbjudan till presskonferens:

Stor marknad för smuggelcigaretter

Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Svenska Tobaksleverantörsföreningen analyserat marknaden för obeskattade cigaretter. Denna innefattar resandeinförda cigaretter samt cigaretter som smugglats in i landet. För att uppskatta storleken på denna marknad har 10 000 cigarettpaket i 29 svenska städer insamlats och identifierats. Dessutom har Synovate genomfört en attitydundersökning med syfte att analysera inställningen bland svenska rökare till billiga cigaretter. Resultatet presenteras hos HUI tisdagen den 17 juni kl. 13:30, välkomna.


Tid: Tisdagen den 17 juni kl. 13.30 Plats: HUI, Regeringsgatan 60

Varmt välkomna!

HUI och SVENSKA TOBAKSLEVERANTÖRSFÖRENINGEN

Martina Elfgren Lilja Jonas Arnberg VD Svenska Tobaksleverantörsföreningen tf vd HUI

Kontaktpersoner: Martina Elfgren Lilja, VD Tobaksleverantörsföreningen 08-762 77 23 Mattias Danielsson, Utredare HUI, 08-762 72 84 Jonas Arnberg, tf vd HUI, 08-762 72 90.AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Organisationsnr. 556185–8498 Besöksadress: Regeringsgatan 60 E-post hui@hui.se Telefon: (vx) 08 - 762 72 80 Postadress: 103 29 Stockholm www.hui.se Telefax: 08 - 679 76 06

1 HUIs Konjunkturprognos 2007:1

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera