Nya toppbetyg till Humanas äldreboenden

Report this content

En fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som nyligen publicerats visar att Humanas äldreboenden får betydligt bättre resultat än rikssnittet. På flera av boendena är nära samtliga svarande helt nöjda och höga betyg ges också till bemötande och förtroende för personalen. En nyckel till framgången är nöjda medarbetare.

– Att vi får så bra resultat visar att vårt systematiska arbete med att utveckla boendena ger resultat. Vi har väldigt duktiga chefer och medarbetare på våra enheter som trivs med sina jobb och vill göra skillnad för våra äldre, säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef äldreomsorg på Humana.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning, där enkäter skickas ut till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana en sammanställning av hur de egna äldreboendena uppfattas. Resultaten visar på förbättringar inom flera områden jämfört med förra året och att den totala nöjdheten ligger över riksgenomsnittet.

Så gott som samtliga, 97 procent, av de som bor på något av Humanas boenden anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Resultatet ligger klart högre än för riket som helhet. En klar majoritet, 85 procent, tycker också att personalen tar hänsyn till de boendes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utformas. Motsvarande siffra för riket är 80 procent.

Även förtroendet för personalen får höga betyg. Det positiva resultatet återspeglas även i Humanas årliga medarbetarundersökning, som visar att personalen trivs. Siffror från CMA Researchs nöjd medarbetarindex visar att de som arbetar på Humanas äldreboenden är nöjdare än riksgenomsnittet för både privat och offentlig sektor.   

– I ljuset av debatten om driftsformer och att många har fått en uppfattning om att äldreomsorgen fungerar dåligt känns de höga betygen särskilt bra. Vi lägger nu kraft på att fortsätta att utvecklas och att bidra till en positiv utveckling av svensk äldreomsorg, säger Eva-Lotta Sandberg.

För mer information kontakta:                                                              
Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg
Tel: 070-733 88 55
E-post: eva-lotta.sandberg@humana.se

Angelika Strandberg, Marknads- och kommunikationsansvarig Äldreomsorg
Tel: 073-981 99 50
E-post: angelika.strandberg@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller http://corporate.humana.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Att vi får så bra resultat visar att vårt systematiska arbete med att utveckla boendena ger resultat. Vi har väldigt duktiga chefer och medarbetare på våra enheter som trivs med sina jobb och vill göra skillnad för våra äldre.
Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg Humana