Citat

— Det är fantastiskt roligt att få ännu ett kvitto på att vi har bra äldreboenden. Jag är särskilt stolt över att de boende känner sig trygga hos oss och att man har högt förtroende för vår personal och deras tillgänglighet. Det är viktiga delar som förklarar varför vi även ligger en bra bit över rikssnittet för landets äldreboenden när det gäller helheten.
Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Omsorg.
- Kvalitet i omsorg definieras av individens egen upplevelse och därför är det av största värde att utveckla de personliga målen. Genom att mäta och utvärdera kvalitet kan vi också utveckla insatserna för våra kunder.
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana
-Våra medarbetare möter många av de barn som på olika sätt behöver samhällets insatser. Barnbarometerns frågor lyfter fram viktiga förutsättningarna för möjligheten att ge alla barn chansen till ett bra liv. Det är omotiverat stora skillnader mellan landets kommuner och vi kan i Barnbarometern inte se att dessa skillnader beror på strukturella skillnader som storstad/glesbygd eller politiskt styre. Kommunerna måste bli bättre på att samverka och lära av varandra.
Claus Forum, vd Humana Individ och Familj
- Humana är en av Sveriges största privata arbetsgivare. Vi vill givetvis också vara en av de allra bästa. Då krävs det att man tar jämställdhet och andra inkluderingsfrågor på allvar 2018. Vi inom Humana är stolta men inte nöjda. Vi ska fortsätta arbeta aktivt och agera motor för mångfald och jämställdhet med utgångspunkt i Humanas värdegrund. De är alla viktiga nycklar för tillväxt och framgång, avslutar Nerman.
Rasmus Nerman, vd Humana
- Det är på kommunnivå som man på allvar har möjligheten att göra samhället tillgängligt för alla. Halmstad får för andra året i rad högst poäng av alla i undersökningen och ska känna sig stolta. Samtidigt hoppas vi att de och alla andra kommuner fortsätter arbetet.
Jonatan Arenius
Att öka tillgängligheten på uteserveringar handlar verkligen inte om hjärnkirurgi eller raketforskning – det är vanligt sunt förnuft. Att ställa tydliga krav på caféer och restauranger från början och att följa upp att de också håller sig till det är inte dyrt på något sätt. Gör rätt från början så får fler chansen att njuta av sommarens uteserveringar.
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig Humana
Vi är stolta över att Humana är det första privata omsorgsbolaget som kontinuerligt och öppet redovisar alla allvarliga händelser som kategoriseras som Lex Sarah eller Lex Maria. Genom att vara transparenta i vår redovisning visar vi dels hur vi agerat i de uppkomna situationerna, dels vad vi kan lära oss av varje enskilt fall. Vi arbetar för att förebygga allvarliga risker, men när de uppstår vill vi vara öppna för att andra ska kunna lära.
Eva Nilsson Bågenholm
- Det blir ros och ris till Hallengren. Ros för att hon verkar försöka lyssna på funktionshinderrörelsen och föreslår att utredningen inte ska behöva föreslå ytterligare nedskärningar. Samtidigt får hon ris då de nedskärningar som man ville uppnå redan har uppnåtts genom Försäkringskassans hårdföra politik de senaste åren.
Andreas Westlund
- Idag placeras 33 000 barn och unga per år i samhällsvård. Av dem placeras ca 2000 på grund av allvarliga beteendeproblem. Det är ungdomar som ofta haft många mer eller mindre lyckade placeringar. Utifrån tidigare forskning vet vi också att återfall i brottslighet är hög i denna grupp, liksom risken för missbruk. En tidig antisocial karriär är dyr för samhället och förödande för den enskilde. Det är kort sagt svårt att komma tillbaka, säger Cissi Green, Humana, metodgarant för TFCO i Norden. - SBU:s rapport idag visar tydligt att TFCO är mer effektivt än institutionsplacering. Ändå kan man konstatera att det idag bara är ett 40 tal ungdomar per år som får denna behandling. Alla har rätt till ett bra liv. Även ungdomar med svår problematik. Efter denna rapport hoppas vi nu att fler ska få chansen till denna behandling, avslutar Green.
Cissi Green
Bland annat fick vi bra poäng för våra arbetssätt med mental och fysisk stimulans av de boende samt individuell och trygg omvårdnad och omsorg. Det gör mig både glad och ödmjuk.
Hanna Göthlin
Tack vare Harald Wessman har Humana Assistans, på ett framgångsrikt sätt, navigerat genom de senaste årens tuffa förutsättningar utan att tappa fokus på kunden.
Rasmus Nerman
- Vi blir ett bättre och starkare företag genom olikheter. Men vi kan alltid bli bättre i vårt mångfaldsarbete och denna utmärkelse förpliktigar. Det gillar jag. Vi vill fortsätta arbeta aktivt och agera motor för mångfald och jämställdhet med utgångspunkt i Humanas värdegrund. De är alla viktiga nycklar för tillväxt och framgång, kanske särskilt i vår bransch. Därför är jag extra stolt!
Rasmus Nerman
Att vi får så bra resultat visar att vårt systematiska arbete med att utveckla boendena ger resultat. Vi har väldigt duktiga chefer och medarbetare på våra enheter som trivs med sina jobb och vill göra skillnad för våra äldre.
Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg Humana