Ros och ris till Hallengren

Report this content

Lena Hallengren, ansvarig minister för LSS har idag meddelat att LSS utredningen ska få nya direktiv. Dessa direktiv sägs innebära att det nedskärningskrav som funnits på utredaren nu tagits bort. Detta verkar dock vara en sanning med modifikation då alla eventuella förbättringar som kommer att föreslås av utredningen ska bekostas inom nuvarande ekonomiska ramar.

Dessa ramar är betydligt stramare än när utredningen tillsattes på grund av omfattande nedskärningar genomförda av Försäkringskassan. Tusentals personer har redan blivit av med sin personliga assistans. Det är värt att påtala att regeringens egen vårdbudget räknar kallt med att antalet brukare (och därmed kostnaderna) fortsätter att minska.

- Det blir ros och ris till Hallengren. Ros för att hon verkar försöka lyssna på funktionshinderrörelsen och föreslår att utredningen inte ska behöva föreslå ytterligare nedskärningar. Samtidigt får hon ris då de nedskärningar som man ville uppnå redan har uppnåtts genom Försäkringskassans hårdföra politik de senaste åren, säger Humana assistans vd Andreas Westlund.

- Tusentals brukare som förlorat sin assistans kan tyvärr inte känna sig trygga med dagens utspel. Försäkringskassans hårda linje ligger fast till dess att eventuellt ny lag kommer på plats. Det är klart att utredningen måste få tid att anpassa sig efter de nya direktiven, men för den som fått sin assistansersättning indragen är behoven fortfarande inte tillgodosedda och framtiden är lika oviss som förut, avslutar Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana assistans.

För mer information:
Andreas Westlund, vd Humana assistans
070-712 30 20

Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana assistans
070-206 20 07

Patrik Silverudd, pressansvarig Humana
patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det blir ros och ris till Hallengren. Ros för att hon verkar försöka lyssna på funktionshinderrörelsen och föreslår att utredningen inte ska behöva föreslå ytterligare nedskärningar. Samtidigt får hon ris då de nedskärningar som man ville uppnå redan har uppnåtts genom Försäkringskassans hårdföra politik de senaste åren.
Andreas Westlund