Positivt besked från regeringen och samarbetspartierna om assistansersättningen

Report this content

Regeringen föreslår i sin budgetproposition med stöd av samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, att schablonersättningen för personlig assistans ska höjas med 3,5 procent 2021. Beskedet, som kom på söndagseftermiddagen, är positivt för såväl alla med personlig assistans som för Humana och andra utförare.

”Det här beskedet är en mycket bra och efterlängtad nyhet för Humanas assistanskunder, för våra medarbetare och för oss som utförare. Vi har tillsammans med många andra under lång tid arbetat hårt för att påtala det orimliga i att höjningarna av assistansersättningen inte följt med kostnadsutvecklingen. Nu har regeringen lyssnat, vilket vi är mycket glada över”, säger Andreas Westlund, affärsområdeschef Personlig assistans på Humana.

Schablonersättningen för personlig assistans föreslås fastställas till 315 kronor per timme för 2021 och den föreslagna höjningen är därmed den största på flera år. Sedan år 2014 har påslaget på schablonersättningen varje år varit lägre än de kollektivavtalade löneökningarna. Det har lett till en negativ press på assistansbranschen.

Det har funnits en stor enighet mellan funktionshinderrörelsen, facket och samtliga utförare inom personlig assistans - oavsett driftsform – att schablonersättningen har höjts för lite de senaste åren och att den årliga justeringen bättre behöver kompensera för kostnadsökningar.

”Vi hoppas att beskedet också är ett trendbrott som innebär en vändning för den personliga assistansen på fler sätt. Vi vet att det finns många personer som borde ha rätt till personlig assistans men som inte får det i dag. Humana står beredd att erbjuda assistans till fler”, säger Andreas Westlund.

Den finansiella påverkan för Humana av den föreslagna höjningen av schablonersättningen är positiv då intäkterna ökar, men resultatpåverkan beror på flera faktorer och är för tidig att göra en analys av i dag. Humanas initiala bedömning är att den föreslagna ökningen av schablonersättningen åtminstone är tillräcklig för att motverka den negativa marginalpress som branschen har upplevt de senaste åren.

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september kl. 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se 
Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se

Prenumerera

Dokument & länkar