Delårsrapport januari – juni 2023

Report this content

2023-08-08

Perioden januari – juni 2023

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 5 967 (kSEK 12 274)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 618 (kSEK –1 437)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 068 (kSEK –1 796)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 1 181 (kSEK –1 835)
  • Resultat per aktie: SEK 0,15 (SEK 0,23*)
  • Eget kapital per aktie: SEK 1,01 (SEK 1,06*)

Andra kvartalet april – juni 2023

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 029 (kSEK 10 226)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 948 (kSEK –241)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 172 (kSEK –420)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 1 198 (kSEK –440)

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2022.

* Omräknat med antal aktier efter nyemission 2023.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 25 april 2023 meddelade Bolaget att Bolagets företrädesemission om högst ca 11,2 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 23 mars 2023 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 19 april 2023 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 1 725 891 units, motsvarande ca 34,7 % av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 32 266 units, motsvarande ca 0,6 % av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 1 138 318 units, motsvarande ca 22,9 % av Företrädesemissionen, av garanterna i enlighet med respektive garantiåtagande. Totalt har därmed Företrädesemissionen tecknats till ca 58,3 %. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den 15 maj 2023 meddelade Hybricon att Sverigetaxi i Östersund har beställt två nya laddstationer av Hybricon. De beställda Winline-laddarna har en effekt på 160 kW vardera och kommer att vara navet i verksamhetens nya elbilsflotta. I bilparken finns för närvarande cirka 60 fordon och i takt med att bilarna byts ut kommer även behovet av laddinfrastruktur att öka.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång.

VD har ordet

Hybricon går vidare efter ett kvartal fullt av positiva aktiviteter. Bland annat har festivalerna Sweden Rock och Lollapalooza genomförts tillsammans med Live Nation. Den data och förståelse som nu skapas kommer lägger grunden för fortsatt tillväxt och innovativa lösningar. Hybricon startade affärsområdet ”Temporär elektrifiering” i Idre för nio månader sedan. Det har hittills visat sig vara en framgångssaga, där efterfrågan ökar månad för månad.

Efter kvartalets utgång har Hybricon även levererat fossilfri energi till Coldplayturnén under vecka 27. När denna rapport släpps, vecka 32, är Hybricon på plats på såväl Malmöfestivalen som Way out West. Med Malmö Stad är det en uppföljning av Vinterfestivalen och Way out West är en fortsättning på samarbetet med Live Nation. Givet den intensiva sommaren och de evenemang som genomförts under vintern är det en rimlig ansats att se Hybricon som en av de absolut ledande aktörerna inom temporär elektrifiering. Hybricon har en unik kompetens som visat sig vara svår att konkurrera med i dessa sammanhang. Målet är nu att fortsätta fördjupa och bredda denna konkurrensfördel.

För att ytterligare förstärka konkurrensfördelarna har Hybricon under det andra kvartalet ingått ett samarbete med en forskargrupp från Blekinge Tekniska Högskola. Målet med forskningsansatsen, ”From Liability to Asset: Recognizing Visitors as a Renewable Resource for Resilient Tourism” är att bättre förstå de allmänna behoven, samt att skapa beslutsunderlag för politiker och tjänstemän inom temporär elektrifiering. Primärt gäller detta orter där skillnaden i behov är avsevärd mellan festival/högsäsong och normal vardag. Elektrifieringen sätter fokus på den cirkulära ekonomin i samhället där begreppet ”prosumer” kommer att bli centralt.

Kvartalsresultatet är svagare än förväntat då leveranser av laddstationer sker först i kvartal tre. Hybricon kommer under kommande månader att installera två laddstationer till Östersunds Taxi. Vidare kommer bolagets första publika laddstation att installeras i Sundsvall längs med E4:an. Köpare i Sundsvall är Berners som är återförsäljare av Scania och VW. Med andra ord, Hybricon fortsätter att arbeta med högprofilerade och professionella kunder som uppskattar vår kompetens och förmåga att vara kundnära i alla aspekter.

Det växer även fram behov av att kombinera lagrad energi med snabbladdning. Ett antal diskussioner pågår gällande detta relativt nya område. Även här har Hybricon unik erfarenhet och god grund att fortsätta växa från. Bolaget fortsätter stadigt att förbättra resultatet och trenden över de senaste åren är tydlig. Med fokus på rätt områden, kunden i fokus och bibehållet komptensförsprång finns det möjligheter till både tillväxt och hållbara resultat.

Mårten Fuchs

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör, 072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se
Sebastian Bauer
CFO, 070-256 35 24, sebastian.bauer@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Prenumerera