Dela

Om oss

Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Citat

Fantastiskt kul att vi har fått sälja våra två första bussar.
Mårten Fuchs, VD
– Med köpet kan vi nu utöka vår elbussflotta och erbjuda ännu fler eldrivna, tysta och miljövänliga resor i Umeå. Att dessa bussar fungerar med depåladdning gör att vi dessutom inte behöver bygga några laddstolpar i staden. Elbussar med liknande laddningsteknologi kör vi redan i Eskilstuna och Märsta och de har fungerat mycket bra. Vi ser fram emot att börja köra våra två nya elbussar i stadstrafiken i Umeå, säger Camilla Nordlund, affärschef på Transdev Västerbotten.
Camilla Nordlund, affärschef på Transdev Västerbotten
Avtalet är ett steg i det pågående arbetet med att stärka relationerna med Transdev, främst lokalt men även centralt. Det är också en naturlig ersättning för serviceavtalet på Arctic Whisper bussarna som avslutas den 26 april 2021.
Mårten Fuchs, VD på Hybricon.
Hybricon ska vara ett kunskapsdrivet framåtblickande bolag som kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva lösningar. Och den vägen har vi nu slagit in på.
Mårten Fuchs, vd
– Det är väldigt glädjande att avtalet är på plats. Samarbetet med King Long är en viktig milstolpe som gör oss slagkraftiga i vår framtida utveckling och vi står redan i startgroparna med ny utökad säljorganisation.
Johan Suup VD Hybricon
Det finns andra möjliga intäktsben för bolaget, och de senaste månaderna har vi även intensifierat arbetet med att knyta kontakter med möjliga samarbetspartners.
Johan Suup VD
Vi är glada för att vårt strukturerade säljarbete äntligen fick ett genombrott
Johan Suup, VD
Då mycket av det som hände under det första halvåret inte gick bolagets väg så känns det desto mer hoppingivande när jag nu ser på vad Hybricon åstadkommit under den andra halvan av året.
Johan Suup, VD
Sammantaget ger det här oss anledning att känna optimism inför de kommande månaderna, och inte minst optimism inför 2019.
Johan Suup
Seavea har god utvecklingspotential och kompletterar vår befintliga verksamhet mycket bra. Förvärvet möjliggör ökad kundservice och beräknas ge sänkta fasta kostnader, ökad produktivitet och därmed möjligheter till uthållig lönsamhet. Genom förvärvet ser vi förbättrade möjligheter för Hybricon att sälja de existerande produkterna HAW elbussar och laddningsstationer, vilka är validerade för nordiskt klimat samt är kommersiellt gångbara
Johan Suup, VD
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen hittills under året har bjudit på både motgångar och framsteg. Men det positiva är att vi har något att jobba både med och för, det vill säga att med våra bussar etablera oss på en krävande men expansiv marknad
Johan Suup (VD)
Vi ser fram emot samarbetet med Nettbuss som är ett ledande bussbolag i Norden. Vi ser goda chanser till att kunna erbjuda konkurrenskraftiga elbussar både vad gäller kvalitet och leveranstid,
Johan Suup (VD)
Med flera förbättringar och uppgraderingar av Hybricons system för eldrivna bussar samt stärkta förutsättningar till nya beställningar så finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året.
Johan Suup VD
Att vi etablerar ett samarbete med ZF som leverantör och framtida partner är ett stort och nödvändigt steg i vårt utvecklingsarbete. Vi närmar oss en teknisk lösning som jag är övertygad om kommer gynna alla parter. Vi har starkt förtroende för ZF och deras produkter som prestandamässigt håller mycket hög kvalitet
Johan Suup, VD
Lånen visar att våra stora ägare och UKF fortsätter att visa stark tro på Hybricon. Kapitalet ger oss möjlighet att fokusera än mer på marknadsaktiviteter och därmed ökar förutsättningarna för att vi ska ta hem order för våra ultrasnabbladdade elbussar.
Johan Suup, VD
Resultatet från garantiärendet är under förväntan då de uppgraderade hjulmotorerna visar på snarlika kvalitetsbrister som föregående modell. Vi har därför inlett ett arbete med att testa en ny produkt från en annan leverantör
Johan Suup, VD Hybricon
Det är mycket glädjande att våra stora ägare fortsätter att visa stark tro på vårt bolag. I och med att vi på kort tid har finansierat upp bolaget så ger det energi och möjligheter till att fokusera på marknadsaktiviteter och därmed vinna order gällande våra ultrasnabbladdade elbussar till fler kommuner och operatörer
Johan Suup
– Det är mycket glädjande att Umeå Kommunföretag ökar sitt engagemang och nu väljer att investera i Hybricon. Det skapar en trygghet för bägge parter samtidigt som det sänder positiva signaler till bussmarknaden; att vi står stadigare och är redo för nästa order,
Johan Suup
Det är viktigt att ha ett stort engagemang i bolaget och det känns helt rätt att gå in som ägare i detta skede
Johan Suup
Det är mycket glädjande att så många valde att delta i emissionen och jag vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare och välkomna nya aktieägare. Kapitaltillskottet innebär att vi kan fortsätta vårt löpande arbete med fokus på säljaktiviteter samt utvecklings- och kvalitetsförbättringar
Johan Suup
Lånet visar att vi har stabila ägare som stöder bolaget
Johan Suup
Lånet visar att vi har stabila ägare som stöder bolaget
Johan Suup, VD
Lånet visar att vi har stabila ägare som stöder bolaget
Fredrik Jonsson, ordförande.
Dagens besked är ett led i den omställning som påbörjades redan under sommaren 2016. Det följer vår långsiktiga plan, samt är i linje med de avsikter vi kommunicerat i vår senaste kvartalsrapport
Fredrik Jonsson VD
Dagens besked är ett led i den omställning som påbörjades redan under sommaren 2016. Det följer vår långsiktiga plan, samt är i linje med de avsikter vi kommunicerat i vår senaste kvartalsrapport
Fredrik Jonsson VD Hybricon Bus System AB.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera